Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Vedtægt for samarbejde mellem Malt Provstiudvalg og menighedsråd i Malt Provsti om "Malt Provstiudvalgs Fælles Finansiering af udgifter til RAMS" - i medfør af § 43a, jf. § 42a i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013.

 

Deltagere og formål

§ 1. Samarbejdet omfatter Provstiudvalgskassens fælles finansiering af udgifter til følgende sognes deltagelse i RAMS, Menighedsrådenes skoletjeneste i Ribe Stift:

Andst, Askov, Brørup, Bække, Folding, Føvling, Gesten, Holsted-Skt. Peders, Hovborg, Sønder Hygum, Jels, Lindknud, Lintrup-Hjerting, Læborg, Malt, Rødding, Skodborg, Skrave, Stenderup, Veerst, Vejen, Øster Lindet og Åstru sogne.

 

Hjemsted:

§ 2. Samarbejdet har hjemsted i Malt Provsti.

 

Ikrafttræden

§ 3. Samarbejdet træder i kraft den 1. januar 2019.

 

Finansiering:

§ 4. Samarbejdet finansieres af Malt provstiudvalgskasse.

 

Tilsyn, vilkår for ophævelse og tvister

§ 5. Der er inden tilsynsopgaver, idet udgifterne indgår i Provstiudvalgets kasse og dermed i Ribe Stifts tilsyn med kassen,

§ 6. Beslutning om ophævelse af samarbejdet kan træffes af de deltagende menighedsråd med virkning fra et kalenderår.

Sag om ophævelse af samarbejdet kan rejses af hver af de i samarbejdet deltagnende parter til drøftelse første gang på et års budgetformøde og beslutning ved anden gangs drøftelse på det efterfølgende budgetsamråd.

§ 7 Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt, eller om forholdet mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes, kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse.

 

Vikår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet.

§ 8. Andre menighedsråd kan alene optages i samarbejdet hvis de opstår som konsekvens af ændring af sogne/menighedsråd i Malt Provsti.

 

Ikrafttræden

§ 9. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 10 De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten ved henvendelse til de enkelte menighedsråd eller provsti eller stift. Vedtægten er endvidere offentliggjort på: www.ribestift.dk