Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Det sønderjyske Salmelegat

Hvert år uddeles tilskud fra Det sønderjyske Salmelegat, der har til formål at fremme kærligheden og kendskabet til den danske salmeskat først og fremmest ved at give tilskud til udgivelse af sognepræst Anders Mallings salmehistoriske værker, så disse kan blive billigere i handelen og derved komme flere til gode.

Herudover kan der ydes tilskud til andre værker om danske salmer også uden for det sønderjyske. Der kan eventuelt ydes bidrag til salmehistoriske studier alt efter bestyrelsens bestemmelse.

Bestyrelsen er:
biskoppen over Ribe Stift, Elof Westergaard
provsten i Tønder Provsti Chritina Rygaard Christiansen
et medlem valgt af Brøns menighedsråd, Bent F. Petersen

Ca. legatkapital kr. 730.000,-         

Ansøgning indsendes til (senest den 31. maj 2020)

Det sønderjyske Salmelegat, Sekretariatet, Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller på mail kmrib@km.dk

Anna C.A.K. Bramsens mindelegat

Formål:
Biskoppen kan frit udele beløb til rekreation eller studieophold i ind- og udland, til præster i Ribe Stift

Bestyrelse:
Biskoppen

Formue: (cirkabeløb)
Kr. 117.000,-

Det Mathurinske Legat

Formål:
Uddele livsvarig portioner til (fattige) i Ribe Stift, p.t. giver vi ca. 11 portioner.

Bestyrelse:
Stiftsøvrigheden

Formue: (cirkabeløb)
Kr. 220.000,- + landbrugsarealer

Bemærkninger:
1/3 af udlodningen fra Tredelingen under Det Mathurinske Legat tilfalder dette legat til uddeling.