Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Temaaften om grøn omstilling for Ribe Stift

Invitationer

Tidspunkt: 17:30-20:45
Sted: Sædden Kirke
Arrangør: Folkekirkens Grønne Omstilling

Stiftsrådet og distriktsforeningerne i Ribe Stift samt Folkekirkens Grønne Omstilling inviterer til

TEMAAFTEN OM GRØNOMSTILLING FOR RIBE STIFT

En aften for menighedsråd, provstiudvalg,medarbejdere og øvrigt interesserede i hele Ribe Stift

21. NOVEMBER 2023
KL. 17.30 - 20.45
SÆDDEN KIRKE
FYRVEJ 30, 6710 ESBJERG V

Deltagelse er gratis og inkluderer let forplejning ogkaffe, men kræver tilmelding.
Følg linket her og tilmeld dig

Stiftsrådet og distriktsforeningerne i Ribe Stift samtFolkekirkens Grønne Omstilling inviterer til

PROGRAM
17.30 LET FORPLEJNING
18.00 PROGRAMSTART OG VELKOMST
           ved planlægningsgruppen
18.15 GRØN OMSTILLING I FOLKEKIRKEN
           ved Jesper Rønn Kristiansen, projektleder i Folkekirkens Grønne Omstilling
18.35 PRÆSENTATION AF AFTENENS TRE SPOR

  • CO₂ -reduktion og biodiversitet på kirkegården Anne Vium Skaarup, kirkegårdskonsulent iHaderslev Stift
  • Energi- og varmeoptimering i bygninger Poul Klenz Larsen, varme-, energi- ogklimakonsulent
  • Miljø- og klimavenlig arealanvendelse påfolkekirkens jorder Jesper Rønn Kristiansen, projektlederFolkekirkens Grønne Omstilling

19.00 OPLÆG PÅ SPORENE
20.00 KAFFE
20.30 WORKSHOP: INSPIRATION TIL ARBEJDET MEDGRØN OMSTILLING LOKALT
          ved Folkekirkens Grønne Omstilling
19.45 TAK FOR I AFTEN

Sporbeskrivelser

CO₂-reduktioner og biodiversitet på kirkegården

Anne Vium Skaarup, kirkegårdskonsulent i Haderslev Stift,fortæller om den grønne omstillings indflydelse påkirkegårdenes arkitektur og indretning.

Energi- og varmeoptimering

Folkekirkens varme-, energi- og klimakonsulent Poul KlenzLarsen deler sin viden og gode råd til, hvordan I bedst skruerned for varme- og elforbrug i kirken – og hvordan I gør det på enmåde, som tager hensyn til kirkebygningerne og gavner bådeklima og pengepung.

Miljø- og klimavenlig arealanvendelse påfolkekirkens jorder

Ribe Stift er sammenlagt et af de mest jordbesiddende stifter il andet. Jesper Rønn Kristiansen, forstkandidat og projektleder iFolkekirkens Grønne Omstilling, fortæller om de miljømæssigeog økonomiske aspekter ved forskellige mere klimavenligealternativer til konventionelt landbrug