Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Børn i kirken - Inspiration og redskaber til dåbsoplæring - FUV-kursus

Tidspunkt: 10:00-
Sted: Treenighedskirken, Grådybet 23, 6700 Esbjerg, Ribe Stift

Vi skal som Folkekirke hele tiden forfine og gennemarbejde de tilbud vi har til børnefamilierne. Kvalitet og nærvær fastholder medlemmer, og åbner for nysgerrige, som opdager, at det er rart at komme i kirke med deres børn.

 

Et af kirkens forkyndende tilbud er børnegudstjenester. De er for børn og deres voksne. Men hvordan rækker vi mest kvalificeret ud til hhv. tumlingerne, børnehavebørnene og indskolingsbørnene?  Og hvordan fastholder vi både voksne, der har valgt at få deres børn døbt og inviterer de voksne ind, som er i tvivl om barnedåb?

Med tilgangen fra projektet ”Børn i kirken” www.bornikirken.dk og gruppen ”Netværket Børn i kirken” på Facebook, introduceres du til tankerne og filosofien bag. Fokus er på de forskellige aldersgrupper, hvordan man lader gudsbilledet ’vokse med barnet’ og på hvordan man skaber flow i en børnegudstjeneste, så vi ikke taber børn og voksne undervejs. Børn i Kirken har skabt et digitalt læringsunivers med fortællinger, musik og Gudsbilleder til børn fra 0-12 år. Det kan alt sammen bruges som led i en konkret dåbsoplæring og fungere som grundlag for en nutidig forkyndelse.

På dagen vil alle gå hjem med en eller flere konkrete ideer til børnegudstjenester og et nyt take på hele formidlingen til børnefamilierne fremadrettet.

Undervisere:
Anne-Katrine Odgaard,. Musikalsk medarbejder ved Flintholm Kirke, Frederiksberg. Cand. Bach. i musikpædagogik og Cand. Mus. i musikformidling
Annette Molin Brautsch, Religionspædagogisk konsulent, København og sognepræst ved Flintholm Kirke, Frederiksberg

Annette og Anne-Katrine er begge en del af religionspædagogisk udvalg i Københavns Stift og har samarbejdet om børn og gudstjeneste igennem 12 år i Flintholm Kirke. De kan derfor trække på en stor erfaring med frugterne af et tværfagligt tæt samarbejde.
Anne-Katrine Odgaard har været med til at udvikle konceptet bag ”Børn i kirken” og er forfatter til pegebogen for de 0-3 årige ”Så kroppen synger” Eksistensen 2020.

Annette Molin Brautsch driver ”Børn i kirken” er forfatter til børnemeditationer for de 9-12 årige og aktuel med et kontemplativt undervisningsmateriale med meditationer til minikonfirmander, Eksistensen juni 2022.

Tværfaglighed:

Kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem.

Tilmelding til: Erling Kristensen erlkr-@-km.dk 

Tilmeldingsfrist: 23. september

 

Deltagere:

Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere.

Kursussted: Treenighedskirken, Grådybet 23, 6700 Esbjerg

 

Pris: Gratis

 

Kurset arrangeres af:         

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske stiftsudvalg og stiftskonsulenter.