Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

håb

For Gud er alt muligt.' Håbsteologier og håbstilskyndelser, i coronaens kølvand.

FOREDRAG: HÅB I KRISEN? AT FORKYNDE OG TÆNKE HÅB I DAG

V/Johanne Stubbe
Håb og krise hører sammen. Kun i krisen har vi brug for håb, og i krisen synes håbet nemt at blive det, der bærer igennem. Det har i mange år været ”håbets teologis” opgave at udfolde dette. Nogle har udfoldet det med et ønske at forklare det kristne håb og andre med et ønske om blot at forstå eller beskrive håbet og det har været antaget, at ”håbets teologi” på en eller anden måde skulle på plads før forkyndelsen af håbet kunne foregå. Tænkning før forkyndelse. Dogmatik før praktisk teologi. Sådan er det ikke længere. I dag ved vi, at vi som regel forkynder, før vi tænker. Men hvad forkynder vi i krisen? Hvordan ved vi, om det er håb? Og hvor stiller det tænkningen, ”håbets teologi”? Hvad gør vi, hvis vi gerne vil forkynde håb i krisen?

FOREDRAG: KÆRLIGHEDEN HÅBER ALT, - OM HÅBETS TEOLOGI MED UDGANGSPUNKT I SØREN KIRKEGAARDS ’KJERLIGHEDENS GJERNINGER’

V/Pia Søltoft
For Kierkegaard, som for Paulus, er tro, håb og kærlighed uløseligt forbundne, som tre kristne kardinaldyder. I bogen ”Kjerlighedens Gjerninger” redegør han for, hvorledes de tre fænomener er forbundne og hvad håbets særlige funktion er. Han gør opmærksom på forskellen mellem forventning, ønske og håb og han viser, hvorledes kærligheden og troen hænger sammen med håbet og gør det radikalt og uskuffeligt. Foredraget vil kaste lys over Kierkegaards syn på alle tre fænomener, med fokus på håbet og også inddrage deres modsætningen: Mistroen, selvoptagetheden og fortvivlelsen.

Invitation til stiftpræstemøde

Tilmelding

Fristen for tilmelding er overskredet.

Vil du gerne deltage? Send en mail til Dorte Ib, di@km.dk 

Tilrettelæggelse

Elof Westergaard
Erling Kristensen
Charlotte Locht
Poul Ivan Madsen

Deltagere

Præster, emeriti og ægtefæller