Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Stifternes Kapitalforvaltnings sekretariat Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C Tlf.: 86 14 51 00, e-mail: kmaar@km.dk Tilrettet delvise referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning fredag den 29. oktober 2021 fra kl. 10.15 – 15.00 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift

Fra bestyrelsen Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ole Nielsen, Jens Pedersen, Ebbe Balck Sørensen og Søren Kallestrup

Fra sekretariatet Bodil Abildgaard, Viborg Stift Jette Madsen, Aarhus Stift Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter

Administrator og kapitalforvaltere Jyske Invest, Finn Beck Danske Capital, Henrik Molsgaard Larsen Nordea Asset Management, Tobias Hallingskog Alm Brand Bank/Sydbank, Casper de Vos-Zehngraff Steen Søborg Andersen, PwC

Afbud fra John Theil Münster (John deltog i FU møde den 25. oktober 2021, hvor han tilsluttede sig indstillingen om administratoropgaven) Ole Pagels Gorm Skat Petersen (suppleant for Ole Pagels)

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat. Orientering om status for udbud af KAS og GIAS Formanden oplyste, at KAS er startet pr. 1. oktober 2021 og det kører og budgettet holder. Gias system gennemopdateres i foråret 2022 Jørgen Nielsen er formand for programledelsen i KAS/GIAS udbuddet. Bestyrelsen tiltræder, at han fortsat er det.

Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator. Overbliksark Finn Beck gennemgik bilag 3.1 Udvikling i likviditeten Den 21. december 2021 Akt.id.: 1699785 Sagsbehandler: jf Sagsnr.: 2021 - 6553 Finn Beck gennemgik bilag 3.2
Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne. Danske Bank Pixiudgaven blev omdelt og gennemgået Forventet rente de næste 12 måneder – 0,86 % Nordea Asset Management Pixiudgaven blev omdelt og gennemgået Forventet rente de næste 12 måneder – 1,7 % Sydbank/Alm. Brand Bank Pixi udgaven blev omdelt og gennemgået Forventet rente de næste 12 måneder – 1,2 % Formanden takkede de 3 forvaltere. Kapitalforvaltere forlod mødet.

Ad 9. Eventuelt Fastsættelse af renten. Kommer på næste bestyrelsesmøde og det sendes til stifterne og medlemmerne af bestyrelsen. Der aftales et møde i februar/marts 2022. Mødet den 21. januar 2022 fastholdes. Bestyrelsesmøderne i 2022 Konstituerende møde i ny bestyrelse den 21. januar 2022 kl. 10.15-14.00. Den 10. maj 2022 kl. 10.15-15.00. Den 7. september 2022 kl. 10.15-15.00. Den 10. november 2022 kl. 10.15-15.00.