Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Udvalget

Steen Frøjk Søvndal, Sognepræst, Grindsted, Arne Mårup, Sognepræst, Hjerting, Henrik Skov-Pedersen, Sognepræst, Vejen, menighedsrådsmedlemmerne Kamma Nielsen, Grindsted, Marie Ulsdal, Vejen, Klaus V. Jensen, Organist i Ringkøbing Kirke og Birgitte Ebert, domorganist i Ribe Domkirke.


Tovholder:
Poul Ivan Madsen, Provst

Hvem bestemmer?

Rapport til debat: "Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed." 
Biskopperne opfordrer menighedsrådene til at debattere forholdet mellem autorisation & frihed i Folkekirkens liturgi.

Gudstjenestereform handler ikke om bare at opdatere selve ordningerne. Formålet er snarere en fornyelse af selve gudstjenestelivet, så de teologiske udsagn om gudstjenesten kan omsættes til erfaret virkelighed – så der er sammenhæng mellem det, der siges og det, der erfares. 

Gudstjenestefolder

Klokkerne ringer, der kaldes til gudstjeneste landet – ja verden – over. Vi forsamles for at fejre gudstjeneste, sådan som generationer fra de første kristne menigheder har gjort. 

Vi samles om dåb, læsninger, bønner, bekendelse, salmer, nadver og velsignelse i tro på, at Gud selv er til stede midt iblandt os. Derfor fejrer vi gudstjeneste. Vi fejrer gudstjeneste i tillid til, at den levende, treenige Gud møder os dér søndag morgen og alle andre dage, hvor der fejres gudstjeneste. Luther beskriver det som et gudsmøde, hvor Gud taler til os, og vi svarer ham i bøn og lovsang. Ved menighedens gudstjeneste indgår vi mennesker i en levende relation til Gud og vores omverden.

Samtale om gudstjenesten

En god samtale gør en forskel. Den kan gøre os klogere - både på os selv og hinanden. Og den kan være med til at sætte fokus på et emne eller et område. Og den kan inspirere. Det er ud fra disse tanker, at samtalekort om gudstjenesten er udarbejdet.

Ønsker man kort tilsendt kontakt da sognepræst Steen Frøjk Søvndal på sfs-@-km.dk

Spørgeskemaundersøgelse om gudstjenester