Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

1 Deltagere:

Rømø Sogns menighedsråd, Mjolden Sogns Menighedsråd og Døstrup Sogns Menighedsråd

 

1.2. Formålet med samarbejdet er at:          

         - at sikre musikalsk ledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger.

         - at sikre varetagelsen af kirketjener og graverfunktioner til gudstjenester og kirkelige handlinger.

         - opnå visse driftsmæssige fordele – vikardækning

 

2. Samarbejdsperiode

2.1. Samarbejdet er permanent, og evalueres løbende af de deltagende sogne.

 

3. Samarbejdets opgaver m.v.

Opgaver i samarbejdet er:

  • Gensidig vikarforpligtigelse, i de tilfælde de eksisterende samarbejdsaftaler mellem henholdsvis Rømø-Arrild og Mjolden-Døstrup er afsøgt, og der ikke kan findes ansatte til at varetage opgaven.

 

4. Økonomi                              

Den enkelte organist, kirketjener eller graver er ansat ved henholdsvis Rømø, Mjolden og Døstrup Kirke.

 

Parterne antager, at der lige stor mængde af arbejde omfattet af denne aftale ved alle tre sogne. Der vil derfor ikke være noget økonomisk mellemværende mellem deltagerne.

 

5. Tilsyn og ophævelse mv.

Aftalen kan af en af deltagerne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

Opsigelse skal ske skriftligt over for den anden deltager.

 

 

6. Ikrafttrædelse

Aftalen træder i kraft den 1. april 2022

 

 

7. Underskrifter