Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

VELKOMMEN til vores første online teologiske magasin ”Lyng”

Det er vores håb, at vi med associationen til lyngens alsidighed og i tråd med Ribe Stifts vision ”Kirken er Åben” kan inspirere til debat, samt nye aktiviteter og måder at bruge kirkerummet på.

Forside af det digitale magasin nr. 1

Hver udgivelse af ”Lyng” vil have et tema, som vi går i dybden med og belyser fra flere vinkler.

Med titlen ”Lyng” vil vi gerne drage en parallel mellem lyngens alsidige funktion igennem tiden og den udvikling, folkekirken er i.

Yoga i folkekirken

Vores første udgivelse har temaet ”Yoga i folkekirken” og består af tre indlæg:

  • ”Yoga i kirken” af ph.d. præst Line Søgaard Christensen
  • ”Er kirkerummet helligt?” af professor Hans Jørgen Lundager Jensen
  • ”Kan vi have yoga i kirken?” af biskop Elof Westergaard

De tre indlæg belyser og besvarer på hver sin måde spørgsmålene;

  • Kan yoga forenes med kristendom?
  • Hvad har yoga med Jesus og opstandelsestro at gøre?
  • Er yogaens fokus på at se indad ikke lige præcis det stik modsatte af kristendom, som altid peger på det fælles?
  • Kan yoga løsrives fra sin hinduistiske arv?
  • Er yoga noget, der har hjemsted også i kirken. Og kan man sige noget om, hvad der så særligt gælder for yoga i kirken?

Vi håber, at I vil tage godt imod vores nye online magasin og lade jer inspirere til nye aktiviteter og måder at bruge kirkerummet på.

KLIK her for at åbne ”Lyng nr. 1

Kom meget gerne med forslag til fremtidige temaer (til Ribe Stifts kommunikationsmedarbejder Helle Trolle Nordentoft-Christensen på helno-@-km.dk)

 

”Lyng” udkommer løbende og publiceres online her på vores hjemmeside. For at se layoutet i den smukkeste visning anbefaler vi, at I vælger ”tosidet sidevisning”.