Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Tværstiftslig stilling som klokkekonsulent til vest

Stillingsopslag

Stillingen som klokkekonsulent i Fyens, Aalborg, Viborg, Aarhus, Ribe og Haderslev stifter opslås herved med tiltrædelse pr. 1. april 2023. Stilling er tidsbegrænset i 4 år og udløber den 31. december 2026. Stillingen er en bibeskæftigelse.

 

Profil

Klokkekonsulenten skal have bestået en kirkemusikalsk diplomeksamen fra et dansk musikkonservatorium samt diplom-klokkenistuddannelsen eller tilsvarende godkendte udenlandske eksamener. Den, der ansættes i en klokkekonsulentstilling, må ikke have økonomisk interesse i virksomheder, der fremstiller, forhandler eller reparerer klokker eller tilbehør til klokker.

 

Opgaver

Klokkekonsulentens fagområde er sager vedrørende kirkeklokker, herunder klokker på kirkegårde

samt klokkespil til kirker.

Klokkekonsulenten afgiver efter anmodning erklæring i sager, der vedrører konsulentens

fagområde. Desuden yder klokkekonsulenten råd og vejledning til menighedsråd og

provstiudvalg, der anmoder herom.

 

Klokkekonsulent deltager desuden efter behov også i stiftets konsulentrunder, hvor vi bl.a. besøger kirker i stiftet, hvor et menighedsråd har ønsker eller planer om et projekt.

Ved konsulentrunderne drøftes projektet med menighedsrådet, og hvor klokkekonsulenten sætter sin faglighed i spil sammen med stiftets øvrige konsulenter. Der afholdes ca. 4 konsulentrunder pr. år i hvert stift.

 

Det praktiske

Som klokkekonsulent virker du som rådgiver for de kirkelige myndigheder efter reglerne i:

  • Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 955 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter, klik her
  • Kirkeministeriets cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter, klik her
  • vejledning nr. 9789 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter klik her

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som klokkekonsulent ikke må påtage dig projekteringsopgaver for menighedsråd indenfor det stift du er ansat, medmindre stiftet undtagelsesvis godkender det.

 

Honorar

Honoraret udgør pr. 1. januar 2022:
 

  • Rådgivningssager i henhold til § 8 i cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter: 1.044,17 kr. pr. time.
  • Erklæringssager i henhold til § 7, stk. 1, i cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter: 1.566,79 kr.pr. erklæring.

 

Honoraret tillægges feriegodtgørelse på 12,5%, mens der ikke skal tillægges moms.

Satserne reguleres årligt pr. 1. januar. 
 

Ansøgning

Ansøgning med bilag sendes til Helsingør Stift på kmhel-@-km.dk

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du ringe på tlf.nr. 49 21 35 00 til kontorchef Annette Nordenbæk eller specialkonsulent Stefanie Laursen.

Ansøgningsfristen udløber den 20. februar 2023 kl. 12.00.