Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Sidste søndag efter helligtrekonger

Prædikener

Jesus Kristus,
Solenes sol
Født i Betlehem
Den time er nær
Hvor din herlighed på gådefuld vis
Skal lyse fra dit kors og din grav.
Al magt i himlen og på jorden er givet til dig.
Vi beder dig:
Hjælp os til at høre andet og mere
End larm og torden
Når himlenes herre taler.
Og lad os se din død og opstandelse
Som det stærkeste tegn,
Du som selv er Gud,
Bærer af hans lys,
Til alle tider og blandt alle folk.
Amen

Vi bevæger os nu mod den næste store kirkelige højtid påsken, hvor vi fejrer Jesu død og opstandelse.

Helligtre konger tiden er slut.

Påsken skal nu og de næste måneder kræve vores opmærksomhed.

¤

Det kan lyde mærkeligt at tale om en fejring af en død, Jesu død.

Død er sorg og tab, afsked og afstand. Jesu død er umiddelbart alt andet end fest. Der er en tilfangetagelse, pinsler og tortur, en gemen henrettelse.

Men der er imidlertid både trøst og håb, ja liv for os i Jesu kors og hans opstandelse påskemorgen.

Jesu død er endnu en understregning af Guds kærlighed og nåde.

¤

I evangeliet i dag lader evangelisten Johannes Jesus bruge ordet ”herliggørelse” om sin kommende skæbne. Påsken er Jesu herliggørelse. Et er et i dag noget fremmed ord. 

Herliggørelse understreger, at Gud har vist sig og er til stede i menneskers liv.

Pointen er, at Jesu død har vidtrækkende betydning. Ordet herliggørelse skal tydeliggøre, hvordan Gud manifesterer sig i Jesus. At hans død er, som Jesus selv formulerer det i evangeliet, et opgør med denne verdens destruktive magter og at hans død virkelig rejser et stort og lysende håb over det liv, vi lever.

¤

Jesus siger: Der hvor Jesu tjenere er, vil han være, dvs. selv i dybet, i sorgens og mørkets land, i tvivlens og vrede land vil Gud være. Intet sted er vi som Guds børn overladt til os selv.

Og selv samme Gud, hører vi Jesus sige, drager os også ind til sig. Et er Guds nærvær i mørket, men Gud lægger også et nyt perspektiv foran os. En horisont af sol, lys og paradis. En horisont og et perspektiv, som understreget Guds til ikke kun at være hos os men også gribe os.

Denne horisont er ikke en vi skal ty til som en slags stige og flugtvej ud af verden, men det er en vej, et lys og et håb, som kalder os til at leve lige her.

¤

Timen er kommet siger Jesus - ja det var den for ham. Hør det både som et varsel om hans forstående død. I Johannesevangeliet er Jesus skildret, som en, der ved besked. Hør den kommende påske i de ord.

Men hør også ordene: ”Timen er kommet”, som en trøst og forhåbning ind i din og min tid, ja ind i den tid, hvori vi lever.

Tiden løber, er vi vel mange der føler, godt da nu at vide, at tiden er kommet, for så vidt vi ikke blot er kastet ind i tidens store hjul men nu er omsluttet af Guds evighed, hans kærlighed og nåde.

Vi lever efter påske, dette mysterium, som betyder, at vi ikke længere kun lever i tidens store kværn. Gud har stukket en kæp i hjulet og gjort den standsning her midt i livet, som bærer al håb i sig.

Lev ud af påskens glæde. I Jesus navn. Amen