Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Ribe Stift søger en sognepræst i Vejrup-Vester Nykirke Pastorat

Stillingsopslag

Bliv præst i et pastorat med et skønt sammenhold og hvor mulighederne er mange

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Vejrup-Vester Nykirke Pastorat, Ribe Domprovsti er ledig til besættelse den 1. september 2024 eller snarest derefter.

Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Den der udnævnes, skal være pligtig til 1 uge om måneden at stå til rådighed for gudstjenester og kirkelige handlinger i Gørding Pastorat.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst.

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådene gør sig om det ledige embede.

Har du lyst til at læse mere om sognene og hvordan kirkelivet m.v. er i pastoratet, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognenes hjemmeside:
Link til sognets hjemmeside: https://www.vejrupkirke.dk/ 

Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Ribe Stifts hjemmeside https://ribestift.dk/ledige-stillinger og via Stiftets Facebook-side.

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013)

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Engdraget 5, Vejrup, 6740 Bramming.

Boligbidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand og varme udgør på nuværende tidspunkt kr. 4033,00. Tjenesteboligen er nyvurderet.

Det forudsættes, at ansøgere har kørekort til almindelig bil (B) og er villig til at bruge egen bil i jobbet.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Elof Westergaard, ligeledes inden ansøgningsfristen udløber / inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde.

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Ribe Stift pr. mail til: kmrib@km.dk, og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Kontaktoplysninger MR-formand Else Holberg Truelsen, Vejrup Sogn
Telefon 61 75 16 10 ∙ E-mail: elsetruelsen-@-hotmail.com

Kontaktoplysninger MR-formand, Henrik Christensen, Vester Nykirke Sogn
Telefon 40 19 10 13 ∙ E-mail: henrik.omme@yahoo.dk

Kontaktoplysninger provst Morten Fester Thaysen, Ribe Domprovsti
Telefon 41 62 62 46 ∙ E-mail: mth@km.dk

Kontaktoplysninger Ribe Stift
Telefon 75 42 18 00∙ E-mail: kmrib@km.dk

Kontaktoplysninger biskop Elof Westergaard,
v/bispesekretær Tine Bovbjerg Juhl:
Telefon 29 24 35 76 ∙ E-mail: kmrib@km.dk

 

Opslag af stillingen:        7. maj 2024
Ansøgningsfrist:               27. maj 2024

______________________________________________________________________________

Embedsbeskrivelse:

Præst søges til Vejrup og Vester Nykirke sogne.

Vejrup og Vester Nykirke sogne, der ligger i den østlige del af Esbjerg kommune ved motorvejen Esbjerg Kolding, søger en fuldtids sognepræst. Vejrup-Vester Nykirke Pastorat ligger i Ribe Domprovsti.

 

Er du mon vores nye præst?

Vi søger vi en ny aktiv, udadvendt, og engageret præst. Vi er to velfungerende landsogne med rødder i den Grundtvigske tradition, vi kan tilbyde en dejlig gennemrenoveret præstegård på 200 kvadratmeter, der er smukt beliggende i Vejrup by, nær børnehave, skole, indkøbsmuligheder og fritidsfaciliteteter.

Vejrup kirke ligger 200 meter fra præstegården. Vester Nykirke ligger i smukke landlige omgivelser 7 kilometer fra præstegården.

 

Vi søger en præst der:

 • Tolker evangeliet ind i en nutidig virkelighed.
 • Vil indgå i et tværfagligt samarbejde med det øvrige velfungerende personale.
 • Kan varetage minikonfirmand- og konfirmandundervisning.
 • Kan gøre højmessen såvel som alternative gudstjenester vedkommende og engagerende.
 • Vil fortsætte og videreudvikle samarbejdet med byernes mange foreninger.
 • Vil sammen med menighedsrådene planlægge og gennemføre arrangementer i lokalområdet.
 • Er synlig og nærværende i sognene og kan møde og rumme mennesker i alle situationer og fra alle miljøer.

 

Fakta:

  • Antal sognebørn i Vejrup ca. 1200
  • Antal sognebørn i Vester-Nykirke ca. 600
  • Skoleelever i Vejrup sogn går i Vejrup skole 0.-6. klasse – overbygning går i Gørding skole
  • Skoleelever i Vester – Nykirke går i Grimstrup skole 0.-6. klasse – overbygning Nordre skole i Bramming

 

Vi står gerne til rådighed for yderligere oplysninger:

Henrik Christensen, Vester Nykirke: 40 19 10 13

Else Holberg Truelsen, Vejrup Kirke: 61 75 16 10

Pernille Troldborg, Sognepræst i Gørding: 61 68 31 33