Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Ordination

Prædikener

De ord, som jeg i dag på din ordinationsdag gerne vil lægge dig Lykke Kloch Sørensen på sinde er fra Salme 100 I Salmernes Bog i Det gamle Testamente.

Billede af hænderne på en præst

Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden! 
Tjen Herren under glædessang,   
træd frem for ham under jubel!  
Forstå, at Herren er Gud,
han har skabt os, og ham hører vi til, 
vi er hans folk og de får, han vogter.     
Gå ind ad hans porte med takkesang,   
ind i hans forgårde med lovsang,  
tak ham, pris hans navn!      
For Herren er god,   
hans trofasthed varer til evig tid,
hans troskab i slægt efter slægt.

Denne lille korte gammeltestamentlige salme opfordrer os til at synge. Det kan vi desværre ikke i øjeblikket her inde i kirkens rum. Men det hindrer os ikke i at bære den ånd frem, som ligger i det at synge, sådan som det formuleres i denne gammeltestamentlige salme.

Her i denne salme bliver udtrykt glæden over livet givet os af den gode Gud, og der sættes ord på den tak, vi skylder Gud for hans trofasthed. 

Glæden og taknemmeligheden udspringer af evangeliet og gudstroen. Det er at leve i tillid til, at vi er skabt og hører Gud til. Ja, vi tør ligefrem håbe, at vi er en del af hans folk, udtrykt billedligt hos salmisten ved, at vi er blandt Guds får.

Det giver tryghed, men lige så vigtigt, det giver for mig at se også mod og nye kræfter.

 

¤

Det slog mig ved din bispeeksamen for nogle dage siden, hvor glad og ydmygt du, Lykke, går til din gerning, det nu at skal være sognepræst i Nørre Omme og Ørnhøj.

Du udtrykte så tydeligt og klart en forventningsfuld glæde ved at være nået hertil: Tænk sig det lykkedes. Du er her, blev kandidat, bliver i aften ordineret her i Ribe domkirke, og du skal nu ud i dit første embede. Du er kaldet til at være præst.

Jeg vil håbe og ønske for dig, at du kan holde fast i denne tilgang til dit arbejde, og at salmistens glæde og taknemmelighed også må være i dit virke.

Som præst står man til tjeneste. Det er et arbejde og et kald, hvor der til stadighed bliver kaldt på en. Opgaverne er mange. Evangeliet skal forkyndes vidt og bredt, og det kan ske på mange måder i mødet med andre.

Det er her også vigtigt, det som evangeliet lærer os, og det, som du har været så optaget af i dine teologiske studier om diakoni, at vi uanset, hvilken opgave og hverv, vi har, at vi så møder hinanden i øjenhøjde.

Det er ikke altid så let, som det lyder. Men det er det, vi skal. Og det er det, som er givet af at være gudsskabte, gudselskede skabninger. Nok uperfekte og skrøbelige skal vi leve i tillid til Guds kærlighed og nåde.

¤

Vi hører Gud til, skriver salmisten. Det er godt at huske, og gudsforholdet sætter på alle måder vores liv og virke i de rette proportioner.

F.eks. Som præst ligesom på det øvrige arbejdsmarked er der i disse år et vist fokus på karriereveje og udviklingsmuligheder i arbejdet. Jeg har ingen trang til at tegne kontrasten unødig skarpt op mellem det at være præst og det at udføre et andet arbejde. Men jeg vil alligevel her pege på det særlige i præsteløftets gamle formulering om, at du nu som præst siger ja til ”ved flittig og alvorlig granskning af Guds ord og troens hellige lærdom, altid fuldkomnere at danne og dueliggøre dig”.

Der er en gåde, et mysterium i evangeliet, som vi til stadighed skal fordybe os i, og som man som præst og forkynder, sjælesørger og underviser aldrig bliver færdig med.

Og egentlig uanset, hvad dit præsteliv bringer dig, står det helt centralt: Stadig dueliggørelse, som det hedder med det lidt gammeldags udtryk i præsteløftet, er vigtigt i dit virke som præst.  Det skal der også være tid til

¤

Tilsidst. Du bliver præst i en tid præget af restriktioner og af de mange begrænsninger afledt af coronaepidemien.  

Et er, at smitten også kan sprede sig i kirken, og at vi derfor er nødt til at holde de lov og regler som gælder i øvrigt i samfundet. Derfor står der sprit her ved indgangen, og vi må tage mundbind på en tid. Men vi må aldrig glemme at være kirke, og det skal også tales frem igen og igen, at sundhed ikke kun er en sund og rask krop, men også er et liv, som er næret af håb og mod.

Det kan godt være, at kirken og kulturinstitutionerne nu står bagerst i køen ved genåbning, fordi de økonomiske interessere for erhvervsliv og børnenes tarv mht skolegang står forrest. Og det generer mig da, at politikerne synes uden fornemmelse for, at vi nu står foran kirkens store højtid, påske, men det skal ikke få os til at trække os tilbage fra det, vi skal: at træde frem og forkynde Guds trofasthed, hans nåde. Gud, hjælpe dig, Lykke, og os alle i den opgave.

Guds nåde og lykke i din gerning, Lykke

I Jesu navn. Amen