Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Lørdagsuniversitetet - NYE TESER?

Øvrige nyheder

Ribe Stift afholder i samarbejde med Ribe Domprovsti 3 lørdagsuniversiteter.

Billede af Jens Torkild Bak og Svend Brinkmann
Billede Jens Torkild Bak og Peter Lodberg
Billede af Jens Torkild Bak og Peter Skov-Jakobsen

"Tro og forstand".

Oplæg ved Jens Torkild Bak og Svend Brinkmann, professor, Ph.D.

Udgangspunkt for oplæg og debat er følgende: Det modsætningsforhold, der traditionelt hævdes at være mellem tro og forstand, er for kristendommens vedkommende et falskt modsætningsforhold. Problemet er derimod de forestillinger, vi gør os om troen og derefter selv løber panden imod.


"Kirke og samfund".

Oplæg ved Jens Torkild Bak og Peter Lodberg, professor, Dr. Theol.

Hvad betyder det, at den luthersk-evangeliske kirke i Danmark er en folkekirke og ikke en frikirke? Hvad er forskellen på det kirkelige og det nationale fællesskab (hvis nogen?), og hvad betyder kirkens karakter af folkekirke for måden at være kirke på i 2022?


"Religion og politik".

Oplæg ved Jens Torkild Bak og Peter Skov-Jakobsen, biskop.

Forholdet mellem religion og politik har i de seneste årtier været et af de hedeste emner i den offentlige debat - særligt på grund af diverse militante udgaver af islam. I den danske folkekirke har vi grundigt lært - bl.a. hos Luther - at kristendom og politik intet har med hinanden at gøre, eller i hvert fald ikke må sammenblandes. Men hvor går grænsen egentlig?