Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

6. søndag efter påske

Prædikener

Billede af påskelilje i det fri

Lad os bede
Gud Fader
du lægger dine ord ind i vinden
og sender dem afsted med et pinsepust,
så vi fortsat kan tale med dig som ven til ven.

Vi beder dig:

Blæs på vores synder

og giv os det nødvendige skub i ryggen

som kan vække os af stilstand

og løfte os ud af resignation.

Lad dit ord suse ind gennem alle sprækker,

ind i huse og ind i alle sind

så vi får nyt luft til at turde stå frem

og fortælle om det, som er sandt,

at du er vores liv,

og at din kærlighed lever,

du som er fra evighed og til evighed. Amen

Jesus taler i dag om Talsmanden, der skal komme. Han siger med denne formulering, at Helligånden kommer. Helligånden, som er Gud, og som gør Gud stadig nærværende.

Jesu ord lægger således op til pinse, den højtid, vi nu snart skal fejre. Her fejrer vi Helligåndens komme. Gud er med den, dens lys, ild og vind, ikke væk og bort. Gud er tilstede midt i blandt os. Hav tillid til ham!

¤

Hvad er det så som Helligånden og pinsen bringer ind i verden?

Jesus kalder Helligånden for sandhedens Ånd, og han fortæller også om Helligåndens opgave. ”Den skal vidne om mig”, siger Jesus, ligesom i øvrigt også disciplene skal vidne om ham.

Det at vidne og at være et vidne giver umiddelbart mindelser til politi og domstol, vidnesskrank og dommersæde. Man har set noget, været vidne til en hændelse, og man afgiver så sin forklaring herom. Vidne giver associationer til indkaldte vidner i en retssag.

Når Jesus siger, at Helligånden skal vidne om ham, så forstår jeg det imidlertid som det, at Helligånden bekræfter, hvem Jesus er, og ansporer os til at gøre netop det. Vidne er her at bekræfte.

Det græske ord, som vi oversætter med ”vidne” ligger egentlig i god tråd med denne forståelse af ordet vidne. Det græske ord er ordet ”martyria”, hvori vi genkender ordet martyr.

En martyr er en person, der lider for sin overbevisning. I en nutidig optik kan ordet have en negativ klang forstået i retning af det sekteriske, men hør ordet positivt, som et menneske, der står ved sin tro og overbevisning, og ikke er bange for at stå ved det selv midt i en krigerisk, voldelig og ofte enøjet verden.

De kristne martyrer var således mennesker, der blev slået ihjel for deres tro. I de første århundreder kristne, som blev forfulgt i romerriget. Stefanus, som vi fejrer 2. juledag var den første kristne martyr.

Men ikke kun dengang risikerer mennesker at måtte lide for deres tro. Det sker stadigvæk rundt om i verden. Et billede, som jeg har vanskelig ved at slippe var de koptiske fiskere, som blev taget af islamiske terrorister og som blev henrettet på en strand. De døde, fordi de var kristne. Forfølgelser og lidelser grundet ens tro finder stadigvæk sted rundt om i verden.

¤

”Vidne”, ”bekræfte” og ”martyr” er således forbundne med pinse og med Helligåndens komme. 

Og den tætte sammenknytning af disse tre ord  fortæller os, at pinse og Helligåndens komme ikke blot signalerer lys og sommer, nyudsprungne blade og lyse nætter. Der er også en alvor i højtiden om, at vi står ved vores tro og forfægter det menneskesyn, som udspringer af evangeliet.

Helligåndens komme er, kan man sige, det nødvendige skub i ryggen på os, når vi blot resignerer og ser til, uden ligesom selv at være tilstede og uden selv at tage ansvar. Helligånden fortæller os, at der er noget, vi skal.  

Pinse er at blive vækket og nu vågent møde verden og virke for, at uretfærdigheden ikke råder.

Gud hjælpe os dertil

Amen