Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Røddingkonventet blev oprettet i 1916 og stod i mere end 60 år for gedigen teologisk inspiration til fortsat eftertanke, at anspore stud.theol.’er til at blive præster og at give nuværende præster lyst til og mod på at gå hjem og bedrive præstegårdsteologi. Det fortsatte frem til slutningen af 1980’rne og blev et inspirerende mødested for teologer og præster af overvejende grundtvigsk og tidehvervsk observans. I 2022 genoplivede Rødding Højskole med en arbejdsgruppe bag Røddingkonventet med stor succes.

Årets temaer er SKABELSESTEOLOGI og EMBEDSTEOLOGI. Emner, der på hver sin måde berører noget centralt i spørgsmålet om forholdet mellem folk og kirke.

Der indbydes til tre dage med spændende foredrag, samtaler og socialt samvær - et pusterum, hvor præster, teologer, stud.theol.’er og andre med interesse for kirkeliv og teologi kan diskutere teologi og aktuelle problemstillinger i kirken og teologien.

Arbejdsgruppen for Røddingkonventet 2023 består af følgende personer:

  • Maria Louise Odgaard Møller, frimenighedspræst i Ryslinge
  • Morten Fester Thaysen, domprovst i Ribe
  • Mette Hvid-Olsen, sognepræst i Varde
  • Anette Jensen, sognepræst i Løjt-Genner
  • Bjarke Lynning Nielsen, sognepræst i Bregninge

Røddingkonventet er støttet af og arrangeret i samarbejde med Grundtvigsk Forum, Folkeuniversitetet, Rødding Frimenighed og Rødding Sognemenighed.