Stiftsudvalget for mission og religionsmøde
 

Stiftsudvalget for mission og religionsmøde

Således taler vor Herre Jesus Kristus:
»Mig er givet al magt i himlen og på jorden.
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple,
idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,
og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
(Matthæusevangeliet 28,18-20)

Mission betyder at blive udsendt med en bestemt opgave. Kristen mission er under alle forhold og hvor som helst i verden at forholde sig til og forpligte sig på dåbsbefalingen. Menighedens primære opgave er derfor at støtte og varetage denne missionsopgave.

Formål:

  • at fremme og styrke folkekirkelig forståelse for og engagement i mission og religionsmøde lokalt og globalt
  • at bistå menigheder og præster i mødet med mennesker fra andre kulturer og religioner, nyåndelighed, sekularisme og andre livstolkninger

 

Hovedopgaver:

  • at arbejde for at mission og religionsmøde bliver en naturlig del af sognenes liv og virke 
  • at fremme og understøtte arbejdet i »Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift« (FTC) og arbejdet som udføres ved »stiftspræsten for åndeligt søgende« 
  • at fremme og understøtte samarbejdet om mission og religionsmøde mellem stiftets instanser og ansatte og »Folkekirkens Mission« (FKM) og »Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde« (F&R) og de folkekirkelige missionsselskaber og organisationer  

Budget

Stiftsudvalget for mission og religionsmøde har et budget på kr. 50.000,- årligt.


Udvalgets sammensætning

Udvalget består af følgende medlemmer:

 

  • biskoppen
  • de to fra Ribe Stift, som sidder i bestyrelsen for »Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde« (F&R)
  • et antal medlemmer udpeget af Stiftsrådet
  • stiftspræsterne for FTC, for åndeligt søgende, og for mission og religionsmøde deltager i stiftsudvalgets møder uden stemmeret

Medlemmer

Biskop Elof Westergaard,
født medlem
Email: eve(at)km.dk

Gert Frost Nicolajsen, Sognepræst
Formand
Email: geni(at)km.dk

Fhv. amtscenterchef Ib Ansgar Jensen,
Sekretær/kasserer
Email ansgar(at)esenet.dk 

Elin Hjuler-Sørensen, Sognepræst
Email: ehs(at)km.dk

Anna Jensen, Sognepræst
Email: ansj(at)km.dk


Poul-Erik Kammersgaard, Sognepræst
Email: peka(at)km.dk

Kirsten Katrine Tilma, Sognepræst
Email: kkt(at)km.dk

Tre stiftspræster er tilknyttet arbejdet. Disse kan frit kontaktes vedr. besøg, oplæg til et menighedsrådsmøde, foredrag mv.

Heinrich Pedersen, hwpe(at)km.dk
Jette Dahl, jed(at)km.dk
Daniel Ettrup Larsen, dael(at)km.dk
 

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk