Stiftsudvalg og stiftspræst for diakoni
 

Ribe Stiftsudvalg for Diakoni

Stiftsudvalgets overordnede opgave er at styrke og inspirere diakonien i Ribe Stift, herunder at informere om diakoni samt at opbygge netværk på tværs af diverse grænser (fx geografiske mellem sogne/provstier og grænser mellem sognekirker og organisationer).

Udvalgets udgangspunkt er, at det diakonale arbejde primært skal vokse nedefra, men at det med fordel kan støttes og anspores ovenfra.

Udvalget skal i samarbejde med stiftspræsten for diakoni være rådgiver og samtalepartner for menighedsråd, præster og andre, der ønsker at vide mere om diakoni og om mulighederne for at iværksætte diakonalt arbejde. Desuden skal udvalget i samarbejde med stiftspræsten for diakoni afholde inspirationsdage/-aftener på provsti- og/eller stiftsplan.


Udvalgets sammesætning

Udvalgets sammensætning er fastlagt af Ribe Stiftsråd. Med tiden tænkes udvalget udvidet med personer med diakonale kompetencer. Udvidelse af udvalget sker efter fremlæggelse for stiftsrådet, der skal godkende udvidelsen.


Budget

Stiftudvalget for diakoni har et årligt budget på kr. 15.000,00


Udvalgsmedlemmer

Formand
Lone Hvejsel, Provst
lhv@km.dk

Næstformand 
Peter Grevsen, Fhv. Generalsekretær for Ungdommens Vel 
Peter(at)grevsen.eu

Medlem
Mette K. Bejlskou, diakoimedarbejder ved Vejen og Holsted Kirker
diakoni.vejenholsted(at)gmail.com 

Marianne Holm Zeuthen, sognepræst
mz(at)km.dk

 

 

 

Heine Fricke, Fhv. Social- pædagog og rådgiver 
heinefricke(at)gmail.com

Karen-Lena Randrup, formand for Hunderup Sogns Menighedsråd
randrupxlassen(at)gmail.com


Desuden deltager stiftspræsten for diakoni i udvalgets møder og virker som udvalgets sekretær.

Stiftspræst for diakoni er 
Ian Ørtenblad, Sognepræst
igmo(at)km.dk & tlf. 7475 4106

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk