Samtaleforum for unge og kirke i Ribe Stift
 

Samtaleforum for unge og kirke i Ribe Stift (SUK)

Kirken er da også for de unge!

Mange præster har lyst til at gøre noget for de unge efter konfirmationsalderen men mangler tiden og måske ideerne til hvad det kan være. Fra undersøgelser foretaget af CUR (Center for unge og religion) ved vi at de fleste konfirmander i Danmark er rigtig glade for den konfirmandundervisning de har modtaget. De er åbne for kirken de næste par år indtil de når 18-19 års alderen. Ribe Stift består af landsogne hvor de unge ret hurtigt efter konfirmationen spredes for alle vinde med efterskoler, gymnasier og anden uddannelse, de kan derfor være svære at få fat i. Med dette projekt når vi ikke alle! Dette er for de få udvalgte (desværre). Præsterne skal udse sig de bedste konfirmander fra årgangen og bruge dem i undervisningen året efter. De bedste konfirmander er ikke nødvendigvis de sødeste, men dem der kunne have interesse for kirken og som tør at stå frem for det kommende konfirmandhold. De udvalgte ”gamle” konfirmander skal ikke bruges i den ugentlige undervisning, men de skal udforme et projekt som et led i konfirmandundervisningen. De ”gamle” konfirmanders energi og begejstring vil smitte af på konfirmandholdet, så undervisningen bliver endnu bedre.

Derfor vil Stiftsudvalget for Unge og Kirke invitere til et postkonfirmandprojekt ved navn

Ichtys 2.0

Weekenden har to formål:

-at skabe en tæt relation mellem de unge og deres præst gennem et projekt de unge planlægger i deres sogn.

- at bruge de unge som et led i konfirmandundervisningen.

Sognepræstens/ ressourcepersonens opgave er:

- At udvælge 2-5 konfirmander fra holdet som konfirmeres 2019 og tilbyde dem at deltage i weekenden. De unges opgave er her at lave et projekt for konfirmandholdet 2020. Det kan være en lektion som et led i konfirmandundervisningen, det kan være en temadag, et natløb på en konfirmandlejr, en ungdomsgudstjeneste eller andet, kun fantasien sætter grænser. Projektet planlægges og udføres i samarbejde med sognepræsten eller evt. anden ressource person fx kirkekulturmedarbejder, organist eller lign. Det er vigtigt at sognepræsten eller ressourcepersonen hjælper med planlægning og udførelse af selve projektet. Der tilknyttes også en tutor fra SUK-udvalget under weekenden.

For at klæde de unge på til opgaven deltager de i Ichtys 2.0 weekenden i Løgumkloster fra den 8. til 10.11 2019. Her gives værktøjer og inspiration til udførelsen af projektet. Sognepræsten er meget velkommen til at deltage lørdag eftermiddag, hvor de unge arbejder på deres projekt. Alternativt skal det være muligt at ringe til sognepræsten for at afstemme forventninger til projektet. Se programmet for weekenden i Folderen Ichtys 2.0.  

Økonomi:

Det koster 250 kroner at deltage i weekenden og vi opfordrer til at de unge kan søge om at sognet betaler for dem. Omkostninger til selve projektet hjemme i sognet afholdes af det lokale menighedsråd.

Tidsplan:

Forår 2019. 2-5 konfirmander udvælges

Sep. 2019. Møde mellem sognepræst og de unge. (Der kan fx inviteres til pizza en aften eller kage en eftermiddag hvor der også tales lidt om hvordan de selv har oplevet konfirmationsforberedelsen).

8.-10.11 2019 Ichtys 2.0 weekenden i Løgumkloster. De unge skal sendes afsted og sognepræsten sørger for at de kommer med bussen til Løgumkloster. SUK bestiller en bus og en plan for opsamlingssteder sendes ud efter tilmelding. På weekenden tager projektet form.

Nov.- dec. 2019 Projektet planlægges i detaljer.

Jan.- april 2020. Projektet udføres.

Maj 2020 Projektet evalueres.

Mere information:

Kontakt din lokale SUK repræsentant:

Grene: Hanne Kobbelgaard, hkk(at)km.dk, tlf.3031.8850

Ribe: Signe Von Oettingen siv@km.dk tlf. 21511775

Tønder: Ian Gregers Malling Ørtenblad-Andsager igmo@km.dk

tlf. 74754106

Malt: Anna Jensen ansj@km.dk tlf. 75383391

Varde: Trine Taylor tlt(at)km.dk  tlf. 75292091

Skjern: Torill Nina Kristensen tnpk@km.dk tlf. 21 27 98 02

Ringkøbing: Vakant

Skads: Line Søgaard lsc(at)km.dk

Eller du kan kontakte formand for udvalget;

Peter Hundebøll, peterh@fdf.dk, tlf. 2944.3999

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk