Hvem bestemmer?

 

Hvem skal bestemme i folkekirken?

Foto: Folkekirken.dk

Rapport til debat: "Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed." 
Biskopperne opfordrer menighedsrådene til at debattere forholdet mellem autorisation & frihed i Folkekirkens liturgi.

Biskopperne har i 2016 nedsat tre faggrupper, der arbejder med liturgi, for at kvalificere debatten om rammerne for et levende og vedkommende gudstjenesteliv. 

Nu udkommer rapporten fra den arbejdsgruppe, som har arbejdet med spørgsmålet om gudstjenesteordning og autorisation, frihed, genkendelighed og tilsyn. Sagt med andre ord: Hvem bestemmer i folkekirken?

De to øvrige faggrupper om henholdsvis gudstjenesten og om dåb og nadver kommer med deres rapporter i 2019.

Biskopperne håber, at rapporten vil blive drøftet i menighedsråd og studiekredse i efteråret 2018. 

Herunder kan rapporten downloades. Desuden kan man få ideer til, hvordan samtalen om gudstjenestelivet kan gribes an med udgangspunkt i rapporten. Og endelig er der mulighed for at læse en pixi-udgave. 

Biskoppens følgebrev

Læs hele rapporten her

Få ideer til samtaler om rapporten her

Læs pixi-versionen her

 

Den nu udsendte rapport er første del af en længere proces. Overvejelserne om rapporten kan danne grundlag for at læse og drøfte de 2 andre rapporter om dåb og nadver, som kommer i 2019. 

 

 

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk