Teater
 

Reformationsstykke

Martin Luther

Død eller Levende

Et teaterstykke om Reformationen

Af Sten Kaalø

 

Kort resume:
Handlingen foregår dels i 1517 dels i 2017. Den bevæger sig derfor på to planer: et nutidsplan og et historisk plan. Der spilles i én dekoration: Døren til kirken i Wittenberg. Fra det historiske plan er den vægtigste og - på alle planer - vigtigste figur Martin Luther! I nutidsplanet er det præsten Christian og ægteparret Bob og Ea. Stykket er konstrueret således, at de to planer flyder sammen, for at vise hvor meget Luthers lære betyder eller kan betyde for vores beslutninger og handlemåder i dag. Det historiske plan kommenterer således nutidsplanet, samtidig med at vi bliver kloge(re) på den historiske Martin Luther. Handlingen foregår således i to spor: Luthers liv og levned og ægteparret Ea og Bobs problemer med ægteskab og udøbte børn.

Stykket ender med at Luther undgår det pavelige bål og at Ea og Bob (gen) finder hinanden og bestiller dåb for deres børn.

Målgruppe:
Kan spilles både af amatører og professionelle. Rollen Martin Luther kræver bærer meget af teksten.

Stykket kan også bruges som læsestykke i konfirmandundervisningen.

Location:
Kirker, forsamlingshuse eller andre steder med en intim karakter. Det er et kammerspil i stort format, så det kan spilles alle steder med god akustik. Velegnet til brug ved turneteater fordi stykket ikke har mange kulisser. 

Stykket kan frit benyttes over hele landet og indgår i Ribe Stifts Reformationsjubilæumsfejring 2017.

Hent stykket her

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk