Stiftspræster for mission og religionsmøde og Folkekirkens Tværkulturelle Center
 

Stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe stift

Daniel Ettrup Larsen

Jeg er gift og har tre børn i alderen 4, 12 og 15 år.

Vi flyttede til Esbjerg i sommeren 2012, fordi jeg skulle være med til at oprette Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC). 70 % af min tid bruger jeg på at udbygge det tværkulturelle arbejde i Esbjerg i samarbejde med ansatte og frivillige. Resten af min tid skal bruges på at inspirere menigheder og organisationer til at begynde tværkulturelt arbejde i andre byer i Ribe Stift.

FTC har til huse i Kvaglund sogn i Esbjerg og blev officielt åbnet den 23. august 2012. Siden da er det gået stærkt. Hver uge er der Kvinder møder kvinder, International Mandeklub, Sprog Café og Børneklub i kirkens internationale hus, som ligger bag Kvaglund kirke. Hver anden uge mødes internationale studerende. Vi er 4 ansatte i FTC med en samlet normering på ca. 2 fuldtids stillinger.

Det giver god mening at placere FTC i den østlige del af Esbjerg, hvor mange nydanskere bor. Det giver rigtig mange muligheder. Vi ønsker at FTC bliver et netværk af tværkulturelle tilbud i hele stiftet. Derfor vil vi gerne komme med ideer og hjælpe nye aktiviteter i gang flere steder i Esbjerg og i flere byer i Ribe Stift. Læs mere om arbejdet på vores hjemmeside www.ftc-ribestift.dk og tag gerne kontakt til os, hvis I har et ønske om at gøre et eller andet i forhold til nydanskere i jeres kirke.

Vi har brug for frivillige til de ting, der er begyndt i FTC. Samtidig håber vi, at I vil fortælle os, hvis I har et tværkulturelt tiltag i jeres sogn i Ribe Stift. Så vil vi samle alle de gode ideer og på den måde være med til at inspirere flere steder.

I er velkomne til inspirationsdag i Kvaglund, som vi vil tilbyde jævnligt for menighedsråd, præster og andre interesserede. Disse inspirationsdage vil have et praktisk præg, så I får et møde med nydanskere på selve dagen og så I får nogle redskaber, som kan tilpasses og bruges I jeres sogn.

Jeg har arbejdet 7 år som tværkulturel konsulent på landsplan, før jeg blev ansat som stiftspræst.

Kontakt Daniel på tlf. 29 47 19 09 eller email: dael(at)km.dk

Læs 1. halvårsrapporten her

Til toppen

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk