Stiftspræst - Åndeligt søgende
 

Stiftspræst - Åndeligt søgende

Jette Dahl

25 år som sognepræst – 7 år som freelance præst og rådgiver og ansat i stiftet 2011.

Jette Dahl er forfatter til 4 små, enkle bøger i serien ”Livet leves indefra ” med fokus på hverdagsmeditationer, medforfatter til en række bøger og artikler om sjælesorg og åndelig vejledning. Medforfatter og inspirator til ”Tro i mødet” – indføring i kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund”, vejlederbog for præster med 9  hæfter: Kristen spiritualitet ,til brug ved sogneaftner.

Har fra 2004-2012 været redaktør og fast skribent på Kristeligt Dagblads hjemmeside med fokus på kristen spiritualitet og siden 2004 skribent i Jydske Vestkysten i rubrikken: “Tænk efter”.

Henvendelse til Jette Dahl:

mail: jed(at)km.dk  tlf. 29 16 67 31

hjemmeside: www.jettedahl.dk

Jette Dahls beretning: 

3 års erfaring  i stillingen

Efter tre års erfaring som stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift er jeg ved at være kendt og brugt som oplægsholder, formidler og igangsætter. Kort sagt: at være kirke for åndeligt søgende mennesker i stiftet og således vise én blandt mange  sider at folkekirken.

Det er min erfaring, at åndeligt søgende er alle vegne, både blandt menighedsråd, kirkens medarbejdere, den trofaste menighed og  blandt mennesker fra det  alternative miljø i bred forstand. Ofte går sidst nævnte andre veje end til folkekirken, men en proces er sat i gang med min stilling som stiftspræst, og der er en voksende interesse og søgning til mine tilbud.

Gennem annoncer, netværk, mailgrupper, nyhedsbreve, præster og menighedsråd forsøger jeg at nå ud til mennesker. Men den bedste reklame  og omtale sker fra  deltagerne selv, mund til mund, og gennem det personlige møde.

I mit arbejde er jeg pioner og prøver mig frem, hvad der er bæredygtigt og hvordan en god dialog kan opstå mellem mennesker, fordomme nedbrydes og nyt syn på hverdagen og livet fødes og opstår. Det spirer og vokser, ”Guds frø”. En proces sættes i gang i det enkelte menneske,  en indsigt leves og deles med andre mennesker gennem samtale, oplysning og stilhedens rum, meditation og bøn. Der er en længsel efter en daglig trospraksis, autenticitet,  støtte og medvandren på den vej. Her er åndelig vejledning en  nødvendighed fra en, der selv har gjort sine erfaringer med det alt sammen.

Visioner og vægtlægning for 2014-2017

Åndeligt dannelsesgrupper opprioriteres i stiftet

Antallet og omfanget af  åndelig vejledning og sjælesorg til enkelt personer er gennem de tre første år steget voldsomt meget. Jeg har kontor og samtalerum i Treenighedskirken i Esbjerg, hvor samtalerne finder sted. Det har jeg været nød til at nedprioritere og  henviser  nu enkelt personer til grupper á max. 10 deltagere: ”Åndeligt dannelsesgrupper” som breder sig i stiftet.

I 2013 begyndte jeg med 2 grupper  i Ribe og en gruppe i Skjern, som har udviklet sig i en spændende retning. Alle tre grupper vil fortsætte  fremover. Her er opstået en fortrolighed og et både menneskeligt og åndeligt fællesskab, som åbner til kernen i  indsigt, tro og et hverdagsliv med  Gud/Kristus i centrum. Det sker bl.a.  gennem meditativ fordybelse og bøns-praksis, hvor stilhed indgår. Deltagerne skiftes til at stå for en bibelmeditation eller billedmeditation og en bøn.

Mit formål med disse grupper er: at de skal klædes på til at kunne selv og få indføring og vejledning i det gennem min medvandring og ledelse. Min erfaring er, at de er så motiverede og parate, ja så gode til det, at det er en berigelse at møde. Her er det myndige lægfolk.

Jeg er i gang med at oprettet og tilbyde flere grupper i stiftet. 3 nye grupper er planlagt oprettet i 2014-2015 : på Fanø, Malt-Folding og i Esbjerg. Det betyder  i alt 6 grupper á 10 deltagere. Det bliver min opgave at holde kontaktet til de ”gamle” grupper i de kommende år, mens nye kommer til, som kræver min fulde deltagelse.

Jeg har valgt at have ”Vejen – meditativ fordybelse i Johannesevangeliet” af forfatter og præst Lene Højholt, som grundbog over 1-2 år i de enkelte grupper.

I forløbet indgår en inspirations - lørdag for samtlige grupper  i Treenighedskirken i Esbjerg og en afsluttende pilgrimsvandring  på Hærvejen over to dage i maj

Hensigten med grupperne er dels at inddrage de præster, der har lyst til at være med, til at lede hver anden gang og ellers udnævne en leder i grupperne, som jeg mødes med, giver sparing m.m. der kan være der hver anden gang. Det er sat i gang. Jeg er der således hver anden gang som inspirator og tovholder.

Åndelig vejledning og medvandring med en præstegruppe

September 2014 samles jeg for første gang med 5 præster fra stiftet, der har vist interesse for et månedligt møde med mig i Treenighedskirken, mandage kl. 10 – 12 foreløbigt et år, måske mere. Formålet er fra min side at åbne for et møde-og være sted med samtale, praksis og indøvelse i kristen meditationsformer, stilhedens og bønnens betydning. Et fortrolighedens rum for os som præster omkring tro og trospraksis og  som inspirationskilde til  i evt. grupper i sognet.

Foredrag og 1-5 kursusaftner med følgende emner i stiftet:

·       Mindfulness & Christfulness

·       Kristuskransen

·       De 7 pilgrimsord

·       Livet leves indefra

·       Kristen meditation og spiritualitet

·       Gud i hverdagen

·       Længselen efter det enkle liv

·       Mødet med åndeligt søgende mennesker i dag

 

Alternative gudstjenester i stiftet med meditation, stilhed og lystænding.

 

Retræter (alle stilhedsretræter)

Der afholder 2- 3 retræter om året af  5 dages varighed

Dels på det nyoprettede tværkirkelige ”Ådalen Retræte” ved Randers

og dels på  Benediktiner Klosteret ”Sct.. Ansgar” i Nütschau ved Bad Oldesloe i Nordtyskland.

Retrætedag tilbydes i sognene – f.eks. en lørdag kl. 10 – 16.

Pilgrimsvandringer af forskellig længde:

·       En eftermiddags vandring efter en søndags- pilgrimsgudstjeneste

·       En lørdag med oplæg og pilgrimsvandring i det lokale område

·       Foredrags aften om emnet

Årlige engagementer i Treenighedskirken i Esbjerg:

2 inspirationsdage med ”Spirituel praksis” i Treenighedskirken

Med 120-150 deltagere  (erfaring gennem de første tre år).

Gæstelærer som Peter Bastian, Lars Muhl og Philip Neess har været indbudt. Dialog med alternative tilgange til praksis sideløbende med den kristne trospraksis ved Jette Dahl.

2 inspirationsdage i 2014 med nærværs træning og trospraksis

i Treenighedskirken i Esbjerg

ved nærværs-instruktør, underviser og forfatter Dorte Elmbæk Nielsen, København

og Jette Dahl  (max. 35 deltagere) i november 2014

2 inspirationsdage i 2015 med ”Herzensgebet/hjertebøn”

med Irmgard Nauck, luthersk-evangelisk præst i ”Kirche der Stille” i Hamburg, en alternativ kirke for åndeligt søgende.

Forfatter til ”Der Stille Raum geben” ein Weg der Kirche im 21. Jarhundert

Blog ved Jette Dahl

Medio 2014 har Jette Dahl oprettet en blog som inspirationskilde for åndeligt søgende med ugentlige indlæg: jettedahlblog.wordpress.com

Samarbejde med Ingrid Lisby Schmidt, sognepræst i Treenighedskirken

·       Vi er i gang med at udforme og lave en ”evighedskalender” med titlen: ”Lysets engel”.

Den består af folkelige billeder af engle med en kort bibeltekst, salmevers eller anden tekst om engle.

·       Vi arbejder på et større bogprojekt, hvor Ingrid står for indsamling og omtale af folkelige bibelbilleder, og Jette laver meditative tekster til.

JetJette Dahl er medlem af følgende grupper:

 

  • Stiftsudvalg for mission og religionsmøde
  • en netværksgruppe med præster under Kåre S. Christensen på TP
  • en gruppe af ”Folkekirken og religionsmødet” med Jarl Ørskov Christensen, teolog og netværkskonsulent og to præster med ansættelse som en kvote stiftspræster eller pilgrimspræst
  • en styrringsgruppe i Treenighedskirken i Esbjerg
  • en medvandrergruppe i Esbjerg

 

 

Sparring og åndelig vejledning

·       Jette Dahl får personlig sparring og samtale med teolog og konsulent Mogens S. Mogensen

·       Jette Dahl får  åndelig vejledning hos Mariasdøtrene i Kollund, et evangelisk-luthersk klosterfællesskab.

Stiftspræsten er opmærksom på, at hun til enhver tid kan henvende sig til biskoppen og provsten.

Stiftspræsten har bl.a. samarbejde med sognepræst Benedikte Tønnsberg på Mors, der har fået en  50 % stilling som stiftspræst for åndeligt søgende i hendes stift med inspiration fra Ribe stift.

Kommunikation

Egen hjemmeside ( www.jettedahl.dk), Treenighedskirkens hjemmeside, og stiftets hjemmeside.

Økonomi

Jette Dahls økonomi som stiftspræst hviler i sig selv. Der er ikke givet tilskud hertil, da hun ofte har brugerbetaling. Dvs. Deltagerne giver et beløb for at deltage i kursusaftner og inspirationsdage mens de voksende åndelige dannelsesgrupper er gratis. Det har hun gode erfaringer med og det løber fint rundt med dækning af gæstelærer og annoncering.

Kordegnen i Treenighedskirken i Esbjerg er behjælpelig som sekretær.

Til toppen

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk