Ledige stillinger
 

Ledige præstestillinger

Uddannelseskonsulent

Ribe Stift søger en uddannelseskonsulent.

Der er tale om en stilling på 33%, som kan besættes ved frikøb af en allerede ansat præst i stiftet.

Stillingen er tidsbegrænset til 31. juli 2021.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du er ordineret præst.

Uddannelseskonsulenten har til opgave

·        at medvirke til introduktionssamtaler og afrundingssamtaler mellem provst og nyansat præst, herunder tilrettelægge en introduktionsplan for den enkelte præst i samarbejde med FUV https://www.fkuv.dk/aktuelt/nyheder/ny-praest

·       at være tovholder for stiftets vejlederpræster (mentorer)

·       at være tovholder for den lokale religionspædagogiske sparring i introduktionsordningen sammen med stiftets religionspædagogiske medarbejder

·       at lave lokal opfølgning på arbejdsvejledning for nye præster i form af besøg på arbejdsstedet

·       at medvirke til overdragelse af introduktionsplanen til anden uddannelseskonsulent i tilfælde af embedsskift

·       at deltage i 2-3 årlige møder med FUV

·       at være løbende orienteret om FUVs uddannelsestilbud

 

Det vil være en fordel, hvis du har solid præsteerfaring og har viden om og erfaring med den folkekirkelige organisation.

Du vil indgå i et netværk og samarbejde med de andre stifters uddannelseskonsulenter.

Du vil naturligvis blive klædt på til opgaven ved en introducerende uddannelse og opfølgende kursusdage for alle uddannelseskonsulenter.

 

Du vil få kontor i Ribe Bispegård stillet til rådighed.

Ved frikøb i din nuværende stilling sker der ikke ændringer i dine lønvilkår.

Der kan indgås aftale om et kvalifikationstillæg.

Eventuelle spørgsmål til stilling kan rettes til stiftskontorchef Elisabeth Aggerbeck på 2326 3380

Ansøgningen sendes til Biskoppen over Ribe Stift på kmrib@km.dk   og skal være biskoppen i hænde senest den 9. december 2019 kl. 15.00.

 

Opslået: 19. november 2019

Udløber: 9. december 2019

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk