Ledige stillinger
 

Ledige præstestillinger

Ingen ledige stillinger

Ribe Stift har pt. ingen ledige præstestillinger slået op.

Overenskomstansat sognepræst i Rækker Mølle og Videbæk Pastorater

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Rækker Mølle og Videbæk pastorater i Ribe Stift er ledig til besættelse. 

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedsbeløb på kr. 43.000,- årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012)

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet men sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mailadresse Kmrib(at)km.dk. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. For ansøgninger, der modtages pr. e-post, fremsendes kvittering for modtagelse pr. e-post.

 

Opslås: 9. oktober 2018

Udløber: 29. oktober 2018

 

 

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk