Ledige stillinger
 

Ledige præstestillinger

Sognepræst i Kongeåpastoratet

En stilling som sognepræst i Kongeåpastoratet i Ribe Stift er ledig til besættelse fra den 1. juli 2017.

Kongeåpastoratet består af sognene Jernved, Hjortlund, Vilslev og Hunderup med 2 præstestillinger.

Den, der ansættes, vil primært skulle varetage Jernved og Hjortlund sogne.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedsbeløb på kr. 43.000,- årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet men sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mailadresse KMRIB(at)KM.DK. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

 

Opslået: 25. april 2017

Udløber: 15. maj 2017

 

 

Genopslag sognepræst i Vadehavspastoratet

En stilling som sognepræst i Vadehavspastoratet i Ribe Stift er ledig til besættelse fra 1. juni 2017.

Vadehavspastoratet består af sognene Vester Vedsted, Mandø, Hviding, Rejsby, Roager og Spandet med 2 præstestillinger.

Den, der ansættes i nærværende stilling, vil primært skulle varetage distriktet Vester Vedsted, Hviding og Mandø sogne.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedsbeløb på kr. 43.000,- årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen i Vester Vedsted sogn.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet men sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mailadresse KMRIB(at)KM.DK. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.


Opslået: 25. april 2017

Udløber: 15. maj 2017

 

 

 

Sognepræst i Kongeåpastoratet

En stilling som sognepræst i Kongeåpastoratet i Ribe Stift er ledig til besættelse fra den 1. juli 2017. 

Kongeåpastoratet består af sognene Jernved, Hjortlund, Vilslev og Hunderup med 2 præstestillinger.

Den, der ansættes, vil primært skulle varetage Jernved og Hjortlund sogne. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedsbeløb på kr. 43.000,- årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012) 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet men sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mailadresse KMRIB(at)KM.DK. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.   

Opslået: 25. april 2017

Udløber: 15. maj 2017

 

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk