Ledige stillinger
 

Ledige præstestillinger

Institutionspræst ved Anker Fjord Hospice

En stilling som institutionspræst ved Anker Fjord Hospice, Fjordengen 25, 6960 Hvide Sande er ledig til besættelse.

Stillingens kvote udgør 40 % af en fuldtidsstilling.

Ansættelse sker foreløbig for en 4-årig periode.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg (kvoteret) med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg (kvoteret) med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Endvidere opfordres præster i embede til at søge stillingen med henblik på evt. at inddrage funktionen som institutionspræst i en eksisterende præstestilling.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

 

Anker Fjord Hospice skriver:

 • Stillingsprofil vedrørende præst:
 • En engageret tværfaglig samarbejdspartner
 • En holdspiller, som vil bidrage til fællesskabet
 • Evner at skabe gode relationer og mestrer det relationelle
 • Har mod/dristighed og vover at bringe sig selv i spil
 • Villig til visdomsdeling
 • Vil både intern og ekstern undervisning
 • Har humor

Vi tilbyder:

 • Et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø
 • Mulighed for kompetenceudvikling
 • Refleksion, supervision og undringsværksted er planlagte tilbud 

Her arbejdes efter følgende slogans:

·        Sammen er vi bedst

·        Vi går på arbejde for at gøre hinanden gode

 

Kontaktoplysninger:

Biskop Elof Westergaard: tlf. 2467 7040, e-mailadresse: KMRIB(at)KM.DK

Anker Fjord Hospice: Hospicechef Herdis Hansen, tlf. 4043 5588, e-mailadresse: Herdis.Hansen(at)ankerfjordhospice.dk

Sygehusprovst Dorte Sørensen: tlf. 20469371, e-mailadresse: RBS(at)KM.DK

 

Ansøgninger stiles til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mailadresse KMRIB@KM.DK. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

 

Opslås: 7. august 2018

Udløber: 27. august 2018

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk