Ledige stillinger
 

Ledige præstestillinger

Stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC)

Stillingen som stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC) er ledig til besættelse.

Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100%, hvoraf 60% tilknyttes det tværkulturelle værested ved Kvaglund Kirke i Esbjerg, medens 40% lægges i hele stiftet i samarbejde med stiftets præster og menighedsråd.

Der vil til lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 for en fuldtidsstilling.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet men sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller pr. mail til: KMRIB@KM.DK. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået: 6. august 2019
Udløber: 26. august 2019

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk