Ledige stillinger
 

Ledige præstestillinger

Overenskomstansat sognepræst i Ribe Domsogn - Seem Pastorat

En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Ribe Domsogn-Seem Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse fra den 1. januar 2018.

Stillingens kvote udgør 75 % af en fuldtidsbeskæftigelse, hvoraf 2/3 er lokalfinansieret. 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg (kvoteret) med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg (kvoteret) med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mailadresse KMRIB@KM.DK. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. 

Opslås: 3. oktober 2017

Udløber: 23. oktober 2017

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk