Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

1. Deltagere:

Mjolden Sogns Menighedsråd og Døstrup Sogns Menighedsråd

 

1.2. Formålet med samarbejdet er at:          

         - at sikre en kvalificeret musikalsk ledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger

         - opnå visse driftsmæssige fordele - vikardækning

 

2. Samarbejdsperiode

2.1. Samarbejdet er permanent, og evalueres løbende af de deltagende sogne

 

3. Samarbejdets opgaver m.v.

Opgaver i samarbejdet er:

  • Gensidig vikarforpligtigelse mellem organisterne ved henholdsvis Mjolden Sogns Menighedsråd og Døstrup Sogns Menighedsråd

 

3.1 Hvis organisterne finder det hensigtsmæssigt, kan der også samarbejdes om andre enkeltstående opgaver.

 

4. Økonomi                              

Den enkelte organist er ansat ved henholdsvis Mjolden og Døstrup Kirke.

 

Parterne antager at der lige stor mængde af arbejde omfattet af denne aftale ved begge sogne. Der vil derfor ikke være noget økonomisk mellemværende mellem deltagerne.

 

5. Tilsyn og ophævelse mv.

Aftalen kan af en af deltagerne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

Opsigelse skal ske skriftligt over for den anden deltager.

 

 

6. Ikrafttrædelse

Aftalen træder i kraft den 1. februar 2022

 

 

7. Underskrifter