PRESSEMEDDELELSE: Folkekirken bliver også ramt af konflikten
 
26.03.2018

PRESSEMEDDELELSE: Folkekirken bliver også ramt af konflikten

I disse dage fejrer vi påsken. Prædikener bliver skrevet. Kirkerne er pyntet og står klar til påskedagene. Men umiddelbart efter påske står vi i en uvant situation for folkekirken: For også folkekirken bliver ramt af strejke og lockout, hvis ikke parterne finder en forhandlingsløsning.

”Det er en historisk situation for folkekirken” udtaler biskop Elof Westergaard som samtidig understreger, at folkekirken jo er en del af det almindelige arbejdsmarked. ”Derfor er vi også er underlagt de rammer og vilkår, som gælder for det offentlige arbejdsmarked”

I Ribe Stift er der kun få ansatte ved kirkerne, der er udpeget til at strejke fra den 4. april 2018, men lockouten kommer til at omfatte både overenskomstansatte præster og kirkefunktionærerne. Det vil blandt andet sige overenskomstansatte organister, kordegne, kirketjenere, gravere og gravermedhjælpere.

”Jeg er ikke i tvivl om, at det vil betyde aflyste gudstjenester og konfirmationer, og det håber jeg selvfølgelig, at der vil være forståelse for.  Det er et vilkår i en konflikt som denne, at man ikke må pålægge andre at tage arbejde, der er ramt af strejke eller lockout” siger biskop Elof Westergaard.

Kirken er dog også i en situation, hvor hovedparten af præsterne er tjenestemandsansatte og derfor ikke omfattet af konflikten. Disse præster vil kunne varetage deres daglige arbejde, i det omfang dette ikke er helt afhængigt af konfliktramte medarbejdere ved kirken.

Biskop Elof Westergaard udtaler at, ”Det er mit håb, at parterne vil indgå en overenskomstaftale i forligsinstitutionen, og at vi undgår såvel strejke som lockout, men vi der ikke er omfattet af konflikten, vil naturligvis gøre hvad vi kan, for at finde løsninger indenfor de rammer en konflikt på arbejdsmarkedet giver. Derfor skal ingen tøve med at henvende sig til hverken præster, provster eller til mig” understreger biskop Elof Westergaard.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til biskop Elof Westergaard, tlf. 24 67 70 40 eller eve@km.dk.

Pressefoto kan hentes på http://ribestift.dk/biskoppen/biskoppens-cv/pressefoto/

 

FAKTA

Disse faggrupper er omfattet

Overenskomstansatte præster organiseret i Præsteforeningen. Kirkefunktionærer: Kordegne, sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere, og kirkemusikere. Gravere og kirketjenere.

Gravermedhjælpere i hele folkekirken (men ikke gartnere og gartneriarbejdere - 3F) PO/KMOK-organister. DOKS-organister samt lærere ved kirkemusikskolerne

Disse faggrupper er undtaget

Tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, f.eks. præster, kirkegårdsledere, kirkegårdsassistenter. Gartnere og gartneriarbejdere på by-kirkegårde. Overenskomstansatte som ikke er medlem af en relevant forhandlingsberettiget organisation. 
 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk