Præstegårdsforpagtning bliver digitaliseret
 
19.08.2013

Præstegårdsforpagtning bliver digitaliseret

Menighedsråd, der bortforpagter landbrugsjord, skal efter 1. september 2013 bruge Nem-ID, når Videncentret for Landbrug skal hjælpe med at overdrage betalingsrettigheder. Betalingsrettighederne er landmandens adgangskort til EU-støtten og skal overdrages fra menighedsrådet til landmanden, når parterne indgår en ny forpagtningskontrakt.

 

”Kravet om digital overdragelse giver en lille ekstra udfordring efter 1. september” siger juridisk specialkonsulent Rasmus Klim Christensen fra Videncentret for Landbrug, der hjælper rigtig mange menighedsråd med at bortforpagte præstegårdsjorden.

 

Rent praktisk foregår overdragelserne ved, at menighedsrådet giver Videncentret for Landbrug fuldmagt til at foretage overdragelsen elektronisk via Fødevareministeriets Tast-selv Service. Så opretter Videncentret elektroniske skemaer i systemet og underskriver dem, hvorefter der kommer bekræftelsesbreve ud til menighedsrådet og landmanden. ”Det er ret enkelt at give fuldmagten, når først rådet har Nem-ID”, fortæller Rasmus Klim Christensen, ”vi har allerede lavet de første mange digitale overdragelser, og det har fungeret fint”.

 

Det har været muligt at overdrage digitalt siden efteråret 2011, men nu bliver det altså obligatorisk. Ifølge Rasmus Klim Christensen giver det elektroniske system en sikrere arbejdsgang i forhold til at få betalingsrettighederne på plads, men han erkender at den digitale metode kan være en udfordring for nogen. ”Heldigvis er mange menighedsråd rigtig godt med i forhold til at arbejde digitalt, og vi hjælper gerne, hvis det alligevel kniber lidt”, forsikrer han.

Videncentret for Landbrug har lavet en guide til, hvordan man videregiver en digital signatur.

 

Kontaktinfo på Rasmus Klim Christensen

 

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk