Mens vi venter på valget - eller har det været?
 
17.09.2008

Mens vi venter på valget - eller har det været?

Kategori:
Generelle nyheder

Nu er alle de orienterende møder i forbindelse med menighedsrådsvalget den 11. november overstået. Vi venter med spænding på, om valget allerede er afgjort med de kandidater, som er aftalt – eller der kommer flere lister, så vi skal til stemmeurnen i november. Hvad med at offentliggøre de kandidatlister, som er aftalt?

Nu er alle de orienterende møder i forbindelse med menighedsrådsvalget den 11. november overstået. Vi venter med spænding på, om valget allerede er afgjort med de kandidater, som er aftalt – eller der kommer flere lister, så vi skal til stemmeurnen i november. Hvad med at offentliggøre de kandidatlister, som er aftalt?

Af kommunikationskonsulent Thue Raakjær Jensen, Ribe Stift.

I alle sogne har der været orienterende møder. Aviser, regionalradio og -tv har været gode til at skabe opmærksomhed omkring møderne. Fra pressens side har man fokuseret meget på, om der blev afstemningsvalg eller aftalevalg. Det har tilsyneladende været svært at finde ud af adskillelsen mellem det lovbundne orienterende møde og det private opstillingsmøde. Man har fortalt om, at der ”kun” var valg i 10% af sognene i Stiftet sidste gang. Var det nu ikke bedre med en bestyrelsesmodel? – sådan som det er blevet foreslået af biskoppen Århus.

Det er i den næste tid, demokratiet skal ske fyldest i sognene. Er der senest den 30. september indleveret mere end 1 kandidatliste i et sogn, så bliver der afstemningsvalg. Er der til gengæld kun afleveret 1 liste, så bliver denne listes kandidater valg i den rækkefølge, som er aftalt - og det antal, som loven foreskriver. Det er dette sidste, som er faldet pressen for brystet.

Aftalevalget er først afgjort, når sidste frist for aflevering er nået. De næste 2 uger har sognets beboer altså tid til at overveje, om man ønsker at lade sig repræsentere af de mennesker, som opstillingsmødet har bestemt. Ønsker man ikke det, så går man sammen med venner, naboer eller hvem det måtte være, og danner sin egen liste. Det demokratiske i aftalevalget er, at ganske få mennesker i et sogn kan forkaste aftalen. Og det kan man, om man har været med til opstillingsmødet eller ikke.

En god ide i disse uger kunne være at offentliggøre, hvem man har aftalt på opstillingsmødet, der skal sidde i menighedsrådet. Det er meget vigtigt, at det ikke er en hemmelig proces, men at der er så stor offentlighed omkring valget som muligt. Herved sikrer man, at det kommende menighedsråd har det bedst mulige fodfæste i sognet.  

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk