Kirken i sommerlandet
 
04.03.2018

Kirken i sommerlandet

Aalborg, Ribe og Viborg Stifter har fået en bevilling på 575.000 kr. til at undersøge kirkens rolle og udviklingspotentiale i sommerlandet.

Som kirke skal vi være hvor folket er. Rigtig mange mennesker tilbringer deres ferie og weekender i sommerhus, og mange bruger allerede kirken der. Folkekirken i Aalborg, Ribe og Viborg Stifter vil gerne gøre det endnu bedre, og bevillingen fra Folkekirkens Fællesfond vil forhåbentlig pege på nye muligheder.

 

”Den enkelte kirke og det enkelte sogn ved selvfølgelig, hvad det betyder for dem, men vi har ikke et generelt billede af, hvilke udfordringer og muligheder, der ligger i at være sommerlandskirke” udtaler biskop Henning Toft Bro, der er den ene af de 3 biskopper, der står i spidsen for projektet.

 

”Med projektet har vi en unik mulighed for at få samlet mere faktuel viden suppleret med et perspektiv på de forventninger og behov, som feriegæsterne har til kirken. Samlet set håber vi på, at vi ved projektets afslutning har et katalog i hånden, som menighedsrådene i sommerkirkerne i hele landet kan bruge til at udvikle det lokale kirkeliv,” siger Henning Toft Bro.

Projektet afvikles i 2018 og det er Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV), der skal stå for undersøgelsen. Det sker under ledelse af Hasse Neldeberg Jørgensen, projektleder på ”Kirken på landet”, der netop har ”kirken og sommerlandet” som et af sine særlige indsatsområder.

 

Samarbejdet mellem Aalborg, Ribe og Viborg Stifter udmøntes konkret i en arbejdsgruppe, som ud over de 3 biskopper består af formænd for stiftsrådet, sognepræster og stiftskontorchefer fra de 3 stifter. FUV er tilknyttet gruppen som konsulent.

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk