Hans Tausens Fond - Kollekt 2018
 
14.11.2018

Hans Tausens Fond - Kollekt 2018

Hans Tausens Fond har i år kollektdag søndag den 16. december (3. søndag i advent). Fonden, der har til formål at fremme teologiske studier i Danmark, yder støtte til teologistuderende i studiets sidste fase.   Hvad der kommer ind ved kollekten i kirkerne, går udelukkende til studerende.

Den økonomiske håndsrækning, som Hans Tausens Fond hvert år er i stand til at give

især til studerende, der er ved at forberede sig til afsluttende eksamen, falder i reglen

på et tørt sted. Eksamenslæsning og erhvervsarbejde forliges dårligt.

De almindelige portioner er fra kr. 2.500 til kr. 3.500 kr., men de er – med Socialministeriets godkendelse – skattefrie og rækker derfor længere end ”almindelige” kroner.

Derudover råder Hans Tausens Fond over en kapital af gaver, der i tidens løb er

skænket til den. Renteafkastet herfra anvendes, foruden til studenter, også til bog- og studielegater til præster.

Vi kan uden overdrivelse sige, at der hvert år bliver søgt om et langt større beløb, end vi er i stand til at uddele, og udvælgelsen er vanskelig. Derfor håber vi på en god gave til Hans Tausens Fond.

Naturligvis kan indsamlingen også finde sted på en anden søndag end den 16. december.

Med venlig hilsen

Jesper Høgenhaven

Professor, dr. theol.

Formand for bestyrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Det indsamlede beløb bedes indsendt til:

Hans Tausens Fond Bankkonto:

Det Teologiske Fakultet, Søndre Campus Reg.nr. 9541 konto 7600046572

Karen Blixens Plads 16 eller Girokonto 6 40 37 51

DK-2300 København S

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk