Nyhedsarkiv
 

21.08.2014
Frivillige i netværksaktiviteter for psykisk sårbare

I mange kirker oplever man, at der er brug for, at man hjælper psykisk sårbare personer, der opsøger kirken, ved at igangsætte besøg eller netværksaktiviteter.


15.08.2014
Kirkens Forum - Ny fagmesse for kirken

INSPIRATION – NETVÆRK OG NYHEDER PÅ FAGMESSEN KIRKENS FORUM Årets fælles udflugt til Fredericia den 12. – 13. november 2014


28.07.2014
Introkursus nyansatte

Folkekirken er arbejdsplads for tusindvis af mennesker inden for mange faggrupper. For at give nyansatte en fælles forståelse for kulturen og helheden, indbyder vi til introkursus.


28.07.2014
Grundtvigs fødselsdag på Skærum Mølle

Grundtvigsk Forum og Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle festligholder Grundtvigs fødselsdag.


07.07.2014
Ny præst for grønlænderne i Danmark

Danmark har fået en ny præst for grønlænderne i Danmark. Det er en kæmpe opgave, men Oline Berthelsen tager udfordringen med ophøjet ro og glæder sig bare til at komme i gang. Læs mere her


07.07.2014
FLØS

FLØS-kontoret holder lukket i ugerne 31 og 32. Der vil være begrænset personale i uge 30 og 33. God sommer.Med venlig hilsen FLØS personalet.


12.06.2014
Bispevielsen


23.05.2014
Stiftsadministrationen åbner kl. 12.00 den 2. juni 2014

På grund af internt møde åbner stiftsadministrationen kl. 12.00 mandag den 2. juni 2014.


14.05.2014
Stiftsadministrationen lukket

Fredag den 30. maj 2014, dagen efter Kristi Himmelfartsdag.


29.04.2014
Bispevielse

HUSK: Sidste frist for tilmelding til bispevielsen er torsdag den 1. maj 2014.


03.04.2014
​Optælling af stemmer til bispevalget er nu afsluttet

Resultat og stemmefordelingen kan ses her.


02.04.2014
Ny håndbog om kirkefunktionærer er udkommet

Endelig er en ny let og tilgængelig håndbog udkommet.


28.03.2014
Pressemeddelelse: 4 film forklarer påsken for børn

Den Folkekirkelige Udviklingsfond har givet penge til fire korte film, der forklarer påsken for børn. Filmene tager udgangspunkt i de fire dage palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskedag, hvor tøjdyret Snapper besøger sin...


28.03.2014
Stemmeoptælling

Da vi tæller stemmer op efter bispevalgets 1. valgrunde, holder Ribe Stiftsadministration lukket torsdag den 3. april 2014.


20.03.2014
Afskedsgudstjeneste

Søndag den 27. april 2014 kl. 14, afholdes afskedsgudstjeneste med biskop Elisabeth Dons Christensen i Ribe Domkirke.


14.03.2014
Afstemningsmateriale er udsendt den 12. marts 2014

Afstemningsmaterialet skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 2. april 2014 kl. 15.00. Afstemningsmaterialet kan sendes eller afleveres til valgbestyrelsens sekretariat, Ribe Stift, Stiftsadministrationen, Korsbrødregade 7,...


05.03.2014
Godkendt valgliste til bispevalget

Til brug ved bispevalget i Ribe Stift har valgbestyrelsen udarbejdet og ajourført en valgliste over stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer, præster, valgmenighedsrepræsentanter og valgmenighedspræster. Da stemmematerialet skal...


10.02.2014
Stillerlister og valgliste

Nu til gængelige på hjemmesiden.


07.02.2014
Debatmøder - bispekandidater

Mød de tre kandidater inden bispevalget


03.02.2014
Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne

i Zions kirken søndag den 30. marts 2014 kl. 16.30 Læs mere her


29.01.2014
Kursus om frivillige i kirkenes arbejde i Ribe Stift

Hvorfor har vi frivillige medarbejdere?Hvordan skaber vi en attraktiv frivillighedskultur?Hvorfon leder og motiverer man frivillige?Læs folderen her


29.01.2014
Liv i de små menigheder - Religionsmødet i Ribe Stift

fredag den 28. marts 2014 kl. 16.30 - 21.30Kurset giver lejlighed til at møde to af vore biskopper Steen Skovsgaard, Maribo og Elisabeth Dons Christensen, Ribe. Desuden vil det korte årsmøde for Folkekirkens Tværkulturelle...


07.01.2014
Danske Sømands- og Udlandskirker

Årsmøde i Zions Kirke den 13. marts 2014, og kirkevandring i Sydslesvig den 26. april 2014. Læs her


23.12.2013
Vedr. Konfirmationsforberedelse

Orientering om undervisningsministerens svar til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14, L51 Læs her


17.12.2013
Orientering om valg af valgbestyrelse i forbindelse med bispevalg i Ribe Stift

Den 17. december 2013 blev der afholdt møde med repræsentanter fra stiftes provstiudvalg. Efter en orientering om reglerne om valgbarhed og valgret til valgbestyrelsen, samt opstilling af kandidater, gennemførtes selve...


16.12.2013
Stiftsadministrationen lukket

Torsdag den 19. december holder Stiftsadministrationen lukket fra kl. 12.30


16.12.2013
Bekendtgørelse af suppleringsvalg til stiftsråd – valg af præster

Som tidligere meddelt var der ved fristens udløb kun to præsterepræsentanter til Stiftsrådet for Ribe Stift ved valget den 14. oktober 2013. Til stiftsrådet skal der vælges 3 repræsentanter for stiftets...


26.11.2013
Nyt telefonsystem

Ribe Stiftsadministration får nyt telefonsystem torsdag den 28. november 2013, og der kan derfor forekomme problemer, med at komme igennem til Stiftet pr. telefon, men det er muligt at sende en mail hertil på kmrib@km.dk.


06.11.2013
Bortforpagtning eller udbud af Folkekirkens jord?

Hvordan sikres den optimale forvaltning af Folkekirkens jord?Læs her


24.10.2013
Resultat af valg til stiftsrådet i Ribe Stift

Biskoppen over Ribe Stift meddeler, at der ikke er indkommet klager vedr. resultat af valg til Stiftsrådet i Ribe Stift. Offentliggørelse af resultat af valg til Stiftsrådet i Ribe Stift


Viser resultater 91 til 120 af 303
 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk