Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Tværstiftslig stilling som varme-, energi- og klimakonsulent til vest

Stillingsopslag

Stillingen som varme-, energi- og klimakonsulent i Fyens, Aalborg, Viborg, Aarhus, Ribe og Haderslev stifter opslås herved med tiltrædelse pr. 1. april 2023. Stilling er tidsbegrænset i 4 år og udløber den 31. december 2026. Stillingen er en bibeskæftigelse.

 

Profil

Varme-, energi- og klimakonsulenten skal have en uddannelse som civilingeniør eller lignede med

speciale i varme- energi-, og klimaforhold. Den, der ansættes i stillingen, må ikke have økonomisk

interesse i virksomheder, der fremstiller, forhandler, reparerer eller servicerer varme- eller

klimanlæg eller komponenter til sådanne anlæg. Varme-, energi- og klimakonsulenten udpeges personligt, og kan være tilknyttet et ingeniør- eller arkitektfirma med speciale i varme, energi og klima.
 

Opgaver

Varme-, energi- og klimakonsulentens fagområde er sager om udførelse af nye varme-,

ventilations- eller befugtningsanlæg, eller ombygning af bestående anlæg i kirker, herunder

foretage en faglig varmeteknisk og økonomisk vurdering vedrørende udførelse og brug af

kirkevarmeanlæg. Desuden sager om energiforbrug samt lokalisering og udnyttelse af

energisparemuligheder samt sager om klimaforhold, herunder klimaproblemer for kirkernes

historiske inventar m.v.

 

Som varme-, energi- og klimakonsulent skal du efter anmodning afgive erklæring i sager, der vedrører ovenstående.

Du vil også skulle yde råd og vejledning til menighedsråd og kirkegårdsbestyrelser, som beder om det.

Varme-, energi- og klimakonsulenten deltager desuden også i stiftets konsulentrunder, hvor vi bl.a. besøger kirker i stiftet, hvor et menighedsråd har ønsker eller planer om et projekt.

Ved konsulentrunderne drøftes projektet med menighedsrådet, og hvor varme-, energi- og klimakonsulenten sætter sin faglighed i spil sammen med stiftets øvrige konsulenter. Der afholdes ca. 4 konsulentrunder pr. år. i hvert stift.

 

Det praktiske

Som varme-, energi- og klimakonsulent virker du som rådgiver for de kirkelige myndigheder efter reglerne i:

  • Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 955 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter, klik her
  • Kirkeministeriets cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter, klik her
  • vejledning nr. 9789 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter klik her

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som varme-, energi- og klimakonsulent ikke må påtage dig projekteringsopgaver for menighedsråd indenfor det stift du er ansat, medmindre stiftet undtagelsesvis godkender det.

 

Honorar

Honoraret udgør pr. 1. januar 2022:
 

  • Rådgivningssager i henhold til § 8 i cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter: 1.044,17 kr. pr. time.
  • Erklæringssager i henhold til § 7, stk. 1, i cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter: 1.566,79 kr.pr. erklæring.

 

Honoraret tillægges feriegodtgørelse på 12,5%, mens der ikke skal tillægges moms.

Satserne reguleres årligt pr. 1. januar. 
 

Ansøgning

Ansøgning med bilag sendes til Helsingør Stift på kmhel-@-km.dk

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du ringe på tlf.nr. 49 21 35 00 til kontorchef Annette Nordenbæk eller specialkonsulent Stefanie Laursen.

Ansøgningsfristen udløber den 20. februar 2023 kl. 12.00.