Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Ledigt embede i Tarm Pastorat i Skjern Provsti

Vi har en ledig stilling til den, der ønsker at være præst et sted, hvor man bakker op om sin præst. Hvor menighed, medarbejdere, kollegaer og menighedsråd har tillid til præstens arbejde, beslutninger og gode vilje. Her kan du leve livet som præst i trygge rammer og naturskønne omgivelser i et velfungerende pastorat med 5 sogne.

Stillingen som sognepræst i Tarm Pastorat i Skjern Provsti er ledig pr. 1. januar 2021. 

Stillingen er klassificeret i løngruppe 1 i lov om tjenestemandslønninger m.m. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen som er beliggende Bredgade 1, Hoven, 6880 Tarm. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller pr. mail til: kmrib@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.  

Opslået:  15. september 2020

Udløber: 5. oktober 2020

Embedsbeskrivelse