Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

KIRKEGÅRDSKONSULENT I RIBE STIFT

Stillingsopslag

Ribe Stift søger pr. 1. januar 2024 en kirkegårdskonsulent.

 

Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 3 år, og er en bibeskæftigelse. Ansættelsen ophører med udgangen af 2026.

Billede af kirkegård

Profil

Vi forventer, du er uddannet landskabsarkitekt fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Kunstakademiets Arkitektskole, Århus Arkitektskole eller have en tilsvarende godkendt udenlandsk uddannelse.

Som kirkegårdskonsulent virker du som rådgiver for de kirkelige myndigheder efter reglerne i:

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som kirkegårdskonsulent ikke må påtage dig projekteringsopgaver for menighedsråd indenfor det stift, du er ansat, medmindre stiftet undtagelsesvis godkender det.

Dine opgaver

Opgaverne indebærer råd og vejledning til stift, provsti eller menighedsråd om folkekirkens kirkegårde samt om nære omgivelser, herunder:

  • anlæggelse og udvidelse af kirkegårde.
  • indretning af kirkegårde herunder driftsstyring, udviklings- og bevaringsplanlægning.
  • opførelse af bygninger på kirkegårde.
  • kirkegårdenes nære omgivelser herunder bl.a. lokalplaner.

Som kirkegårdskonsulent skal du efter anmodning afgive erklæring i sager, der vedrører ovenstående.

Kirkegårdskonsulenten deltager desuden også i stiftets konsulentrunder, hvor vi bl.a. besøger kirkegårde i stiftet. Ved konsulentrunderne drøftes projekter med menighedsrådet, hvor du som kirkegårdskonsulent sætter din faglighed i spil sammen med stiftets øvrige konsulenter.

 

Honorar pr. 1. januar 2023:

  • Rådgivningssager udgør kr. 1.162,07 pr. time.
    I henhold til § 8 i cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter:
  • Erklæringssager udgør kr. 1.743,70 pr. erklæring.
    I henhold til § 7, stk. 1, i cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter

Honoraret tillægges feriegodtgørelse på 12,5%, mens der ikke skal tillægges moms.

Satserne reguleres årligt pr. 1. januar.  

Send din ansøgning

Ansøgning med bilag sendes til Ribe Stiftsøvrighed kmrib-@-km.dk

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte specialkonsulent Sussie Glud Viig på telefon 24 22 76 49.

Ansøgningsfristen udløber den 1. december 2023
Samtaler forventes i uge 49, 2023