Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

BYGNINGSKONSULENT I RIBE STIFT

Stillingsopslag

Ribe Stift søger pr. 1. januar 2024, en bygningskonsulent der har forståelse for de mange facetter, der er i folkekirkens bygningsmasse.

 

Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 3 år, og er en er bibeskæftigelse. Ansættelsen ophører med udgangen af 2026.

Billede af bispegaarden

Profil

Bygningskonsulenten skal være uddannet arkitekt MAA eller have en tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen.

Som bygningskonsulent virker du som rådgiver for de kirkelige myndigheder efter reglerne i:

Dine opgaver

Opgaverne indebærer dels råd og vejledning til menighedsråd, provstiudvalg og stift. Derudover skal du som bygningskonsulenten efter anmodning afgive erklæring i sager, der vedrører dit fagområde:

  • præsteembedernes tjenesteboliger og landbrugsbygninger m.v.
  • ombygning og nedrivning af bygninger
  • opførelse af nye bygninger
  • køb, leje eller salg af bygninger og byggegrunde

Som bygningskonsulenten deltager du ved vurdering af præsteboliger med henblik på fastsættelse af boligbidrag.

Derudover skal du også deltage ved de årlige bygningssyn på stiftets administrationsbygning samt biskoppens embedsbolig.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som bygningskonsulent ikke må påtage dig projekteringsopgaver for menighedsråd indenfor det stift, du er ansat, med mindre stiftet undtagelsesvis godkender det.

Honorar 1. januar 2023

  • Rådgivningssager udgør 1.162,07 kr. pr. time i henhold til,
    § 8 i cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter
  • Erklæringssager 1.743,70 kr. pr. erklæring i henhold til,
    § 7, stk. 1, i cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter

Honoraret tillægges feriegodtgørelse på 12,5%, mens der ikke skal tillægges moms.
Satserne reguleres årligt pr. 1. januar.

Ansøgning med bilag sendes til Ribe Stift: kmrib-@-km.dk

Mærk ansøgningen med ”bygningskonsulent”.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte kontorchef Elisabeth Aggerbeck på telefon 23 26 33 80

 

Ansøgningsfristen udløber den 1. december 2023

Samtaler forventes i uge 49, 2023