Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

9. søndag efter trinitatis

Prædikener

Jesus har det med at fremhæve de særeste mennesker. For et par uger siden var det Zakæus, den ildesete tolder, hvis hus han gik ind i. Og i dag 9.s.e.trinitatis fortæller Jesus så historien om den uærlige godsforvalter.

Billede af orgel

Gud

Fader, Søn og Helligånd

du som er i himlen og på jorden,

du søger fællesskab med os

og opmuntrer os til at gribe dagen.

Vi beder dig:

Lad os ikke fortvivle over vores korte dage.

giv os mod til at ligne dig

at være generøse over for vores næste

ligesom du ødsler med din nåde i verden.

Væk håbet i os så vi glade går dagen i møde.

Vi lever af at venskabet med dig varer ved,

og at dørene til dine evige boliger er åbne,

du som  er fra evighed til evighed

Amen

Jesus har det med at fremhæve de særeste mennesker. For et par uger siden var det Zakæus, den ildesete tolder, hvis hus han gik ind i. Og i dag  9.s.e.trinitatis fortæller Jesus så historien om den uærlige godsforvalter.

En godsforvalter, som da han ved, at han snart vil blive fyret af sin arbejdsgiver, bruger sin sidste tid på at nedskrive andres gæld til sin herre. Med stor iver knytter godsforvalteren bånd mellem sig og dem, han nedskriver gælden hos. Det gør han i håb om, at de så, når han nu om lidt står uden arbejde, vil støtte og hjælpe ham.

Denne uærlige godsforvalter får i historien stor ros for sådan at have handlet klogt med øje for fremtiden.

Han er uærlig, men han har vist en iver, som er forbilledlig.

Gid, siger Jesus, at I som lysets børn ville vise samme iver.

Jesu opfordring til os som tilhørere er klar: Grib dagen!

Men skal vi gøre ikke kun for egen vindings skyld.

Gør det ikke kun fordi du selv er bange for at gå glip af noget i dit korte liv.

Nej, gør det for at få lyset i verden til at skinne hos andre.

Gør det for at glæden må fylde din næstes hjerte og for at bidrage til vi menneskers fælles liv.

Du er trods alle dine fejl og mangler en lysbærer af Guds nåde. Så lys til gavn og glæde for din næste.

¤

Der er således noget stærkt håbefuldt i Jesu blik på os og i hans evne til at tage hånd om os i al vores uformåenhed.

Tænk blot på hans disciple, som han alligevel holder fast i og har et fortsat anliggende med:

Peter undsiger Jesus, da det gælder.

Judas forråder ham og en navnløs discipel flygter i den nat, hvor Jesus blev taget til fange.

Ja, tænk på al den uforstand, som disciplene skildres med ikke mindst hos evangelisten Markus. Det er som om de gang på gang ikke forstår nogen som helst af det, som sker.

Og alligevel holder Jesus fast i dem, kalder dem sine disciple og kalder dem til at være apostle, udsendinge, som skal bringe Guds kærlighedsbud videre.

Jesus styrker ligefrem fortsat båndet mellem dem og sig.

Og sådan hører jeg også Jesu fremhævelse i dag af den uærlige godsforvalter. Alle mangler til trods, al hans uærlighed til trods, så ser Jesus noget i denne mands iver – endda i en sådan grad, at han lader ham træde forbilledligt frem.

Jesus, Guds søn, er således virkelig trøstens og håbets Gud.

Må Guds søns generøse blik på os mennesker, få os til at rejse hovedet og frejdigt møde en ny dag.

I Jesu navn Amen.