Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

3. søndag efter helligtrekonger

Prædikener

Jesus Kristus,
Solenes sol,
Født i betlehem
Du er trådt ned fra himmel og bjerg
Og rækker din hånd frem
Så vi tror dit ord.
Du sætter ingen grænser for din nåde
Og overvinder det onde med det gode.
Al magt i himlen og på jorden er givet til dig.
Vi beder dig:
Kom os i møde
Lær os at holde fred med hinanden
Dæmp vreden og fjern vores hævnlyst.
Giv os mod til at række den ukendte hånden
At tage imod brødet fra den fremmede.
Hjælp os med at møde hinanden med tillid
Og dig med tak,
Du som selv er Gud,
Bærer af hans forvandlende kraft
Til alle tider ig til alle folk.
Amen

Stol ikke på jeres egen klogskab, skriver apostlen Paulus i sit brev til romerne.

¤

Paulus skrev sit brev for knap to tusinde år siden. Nogle ord er svære at forstå, men der er også så meget, der går på tværs af tid, og som forekommer både nærværende og relevant, for en nutidig læser. Ord, som ejer en særlig friskhed og kan ramme også en nutidig tilhører.

¤

Når Paulus skriver, at vi ikke skal stole på egen klogskab, så er det jo ikke blot for at pukke på os. Han vil ikke jorde os og understrege menneskets dumhed. Det er ikke jantelov, men Paulus siger det for at åbne os for en større virkelighed og større indsigter end dem, vi selv kommer med, og den viden, vi selv kan bibringe ved eget ræsonnement.

Bag Paulus ord ligger en kritik af os mennesker, når vi glemmer at lytte til andre og inddrage andre. En kritik af os, når vi går i vores egen boble eller eget isolerede fællesskab, og nøjes med at se verden enøjet. Det er en kritik af os, når vi tromler og ikke har gehør og ikke inddrager andre.

Når Paulus vil, at vi ikke skal nøjes med at stole på egen klogskab, så er det jo for at henlede vores opmærksomhed på, at vi er en del af en større verden og en verden, vi deler med andre.

Det er et liv, hvor vi bliver mødt af andre synspunkter end vores eget, og hvor andres bidrag er med til at berige vores eget og det fælles liv. Ja, det at leve i en tid, hvor der er andet og mere end vores egen klogskab, er en lykke, for det er jo at leve under det håb, vi er givet af Gud. Vi er ikke bare overladt til os selv. Gud ske lov og tak.

Amen