Kørselgodtgørelse til ansatte
 

Vejledning om udbetaling af kørselsgodtgørelse til menighedsrådets ansatte samt skema.

I FLØS nyt nr. 7 – August 2011 var der en vejledning vedr. ansattes ”Tjenesterejser og kilometergodtgørelse”.

 

Reglerne er sådan, at hvis der, efter menighedsrådets vurdering, skal gives tilladelse til kørsel i bil til til høj sats, skal der udfyldes en skriftlig personlig kørselsbemyndigelse.

 

Efter flere henvendelser fra menighedsråd i Grene provsti , tog provstiet kontakt til Ribe Stift,  for i et samarbejde at udarbejde en vejledning om udbetaling af kørselsgodtgørelse til menighedsrådets ansatte.

 

Dette samarbejde har resulteret i denne vejledning og dette skema, som vi håber kan være til hjælp for jer.

 

 

 ”Kørselsbemyndigelsesskema” til udfyldelse af Menighedsrådet såfremt der gives tilladelse til kørsel i privat transportmiddel (man hopper mellem felterne ved hjælp af tabulatortasten, med de to modrettede pile)

Eksempel på udfyldt ”Kørselsbemyndigelsesskema”.

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk