Bygninger og jord

 

Nye regler for overdragelse af betalingsrettigheder

Præstegårdsforpagtning bliver digitaliseret 

Menighedsråd, der bortforpagter landbrugsjord, skal efter 1. september 2013 bruge Nem-ID, når Videncentret for Landbrug skal hjælpe med at overdrage betalingsrettigheder. Betalingsrettighederne er landmandens adgangskort til EU-støtten og skal overdrages fra menighedsrådet til landmanden, når parterne indgår en ny forpagtningskontrakt.

Læs hele breve fra Videncentret for landbrug her

Videncentret for Landbrug har lavet en guide til, hvordan man videregiver en digital signatur.


Bortforpagtning eller udbud af Folkekirkens jord?

Hvordan sikres den optimale forvaltning af Folkekirkens jord?
Læs her


Energimærkning af folkekirkens bygninger

Orientering om tidspunkt for næste energimærkning af folkekirkens bygninger (kirker undtaget)

Læs mere her


Stifternes bygge- og plangruppe

Stifternes bygge- og plangruppe har udarbejdet en samlet pdf-fil over hele håndbogen "bygge- og anlægsopgaver".

Håndbogen kan findes også elektronisk på den digitale arbejdesplads.


Dendrokronologiske prøver

Vedrørende principiel tilladelse til udtagelse af dendrokronologiske prøver
Læs mere her

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk