Medarbejdere
 

Ribe Stift skal i den kommende tid sige velkommen til to nye stiftsfuldmægtige, en administrativ medarbejder og en HR-konsulent. Det glæder vi os rigtigt meget til.

Nye medarbejdere betyder imidlertid også oplæring. Derfor må menighedsråd og provstier påregne forlængede sagsbehandlingstider, og at vi lige skal undersøge lidt inden vi kan svare jer ved de telefoniske henvendelser.

Men I må ikke holde jer tilbage. I skal blot henvende jer. Det bliver vi klogere af, og vi vil selvfølgelig gøre hvad vi kan, for at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Vi håber på jeres forståelse.

Elisabeth Aggerbeck, Stiftskontorchef

Tlf: 23 26 33 80
Email: eltag(at)km.dk
Daglig leder af stiftsadministrationen, amanuensis for biskoppen, juridiske forespørgsler.

Martin Grigel Vester, Stiftsfuldmægtig

Tlf: 76 88 56 33
Email: mgv(at)km.dk
Sagsbehandler af juridiske sager vedrørende den kirkelige lovgivning og  anden lovgivning, der har betydning for menighedsråd og provstier, samt vejledning i tilknytning til disse sager.

Skads, Malt, Ringkøbing og Skjern Provstier

Sussie Glud Viig, Stiftsfuldmægtig

Tlf.: 76 88 56 31
Email: sgv(at)km.dk
Sagsbehandler vedr. byggesager, ansøgning om lån i stiftsmidlerne, frigivelses af indeståender, plansager og vejledning i tilknytning til disse sager.

Ribe Domprovsti, Grene, Tønder og Varde Provstier 

Jane Nørgaard, HR-konsulent og kommunikationsmedarbejder

Tlf: 76 88 56 37
Email: jni(at)km.dk
Generel rådgivning og vejledning om forhold, der vedrører kirkens personale, herunder sammenhæng mellem opgaver og stillinger, personalepolitik, personaleudvikling og uddannelse, arbejdstilrettelæggelse, ansættelse og afsked samt fortolkning af overenskomster.

Jette Jepsen, bogholder

Tlf: 76 88 56 30
Email: jej(at)km.dk
Bogholderi. Fællesfonden, Det bindende Stiftsbidrag, forvaltning af stiftsmidlerne, låneudbetaling, regnskabsfører for legater, forvaltningstilsyn provstirevision.

Inge Teilmann Bennetzen, assistent

Tlf: 76 88 56 39
Email: itb(at)km.dk
Løn og ansættelse af kirkefunktionærer.

Inger Elisa Jörgensdottir, assistent

Tlf: 76 88 56 29
Email: iej(at)km.dk 
Løn og ansættelse for stiftsadministrationen og kirkefunktionærer.

Birgitte Hausted Rostholm, assistent

Tlf: 76 88 56 20
Email: bih(at)km.dk
Løn og ansættelse for kirkefunktionærer. Elektronisk kørselsgodtgørelse til præster.

Dorte Ib, assistent

Tlf: 76 88 56 24
Email: di(at)km.dk
Flyttegodtgørelser, tjenestedragter, boligbidrag, el- og varmebidrag, stiftsmøde, stiftepræstemøde, KIS, Sogn.dk, Menighedsrådsvalg, Det sønderjyske salmelegat, Den digitale arbejdsplads (DAP), hjemmeside. Præsteansættelser og lønindplacering, præsternes personsager, øvrige bispesager.

Præster i: Skads, Malt, Ringkøbing og Skjern Provstier

Lene Hansen, assistent

Tlf: 76 88 56 22
Email: leph(at)km.dk
Præsteansættelser og lønindplacering, præsternes personsager, øvrige bispesager. Flyttegodtgørelser, tjenestedragter, boligbidrag, el- og varmebidrag.

Præster i: Ribe Domprovsti, Grene, Tønder og Varde Provstier

Gitte Viola Hansen, assistent

Tlf: 76 88 56 25
Email: gvh(at)km.dk
Reception, telefonomstilling, mødebetjening, postforsendelser

Anna-Sofie Arendt, Uddannelseskonsulent

Tlf: 75 55 70 28
Email: asar(at)km.dk
Tilrettelæggelse af introduktionsplan for nyansatte præster i samarbejde med provst, biskop og Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter.

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk