Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Sydjysk Prædikenfestival

Invitationer

Tidspunkt: 09:30-19:00
Sted: Billund Kirke

Hvad kan en Prædikenfestival?

Prædikenfestival er en hel dag med prædiken som fokus.

Dagen skal ses som inspiration til at opretholde glæden ved at skrive prædikener. Det er en kerneopgave, som vi altid må prioritere højt.

Prædikenfestival er et samarbejde mellem Haderslev og Ribe Stifter, og derfor en stor mulighed for at opleve den kollegiale inspiration og netværksdannelse på tværs af stifterne. Stifternes præster inddrages som workshopholdere.

Kolleger er også ressourcepersoner i forhold til prædikenskrivningen.

Mange kommer hjem fra prædikenfestival med grydeklare ideer til næste prædiken og overordnede tanker om prædikeners indhold og vinkler.

Program
Kl. 9.30 Ankomst og kaffe/te og croissant
Kl. 10.00 Velkomst
Kl. 10.05 Gudstjeneste v/ Torben Hjul Andersen, domprovst, Haderslev Stift
Kl. 10.50 Den nødvendige politiske prædiken v/ Anders Gadegaard, fhv. domprovst, Kbh. Stift
Forkyndelsen bevæger sig konstant i spændingsfeltet mellem frisættelse og forpligtelse, eller med de klassiske ord:
evangelium og lov. Eftersom den evangeliske frisættelse (syndernes forladelse) ikke er en frihed til hvad som helst,
men til at tjene næsten, melder sig spørgsmålet, hvordan vi gør det bedst.
Hermed rejser sig implicit en politisk dimension som stedet for drøftelsen af fællesskabets vilkår og udvikling.
Undgår prædikanten denne dimension, kan prædikenen hverken være jordens salt eller lys (citat Karl Barth).
Foredraget vil redegøre for den politiske prædikens nødvendighed og faldgruber.
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Paneldebat - ud fra Anders Gadegaards oplæg om den politiske prædiken
Deltagere: Marianne Christiansen, biskop, Haderslev Stift
Anders Gadegaard, fhv. domprovst, Kbh. Stift
Morten Thaysen, domprovst, Ribe Stift
Søren Lydeking Pedersen, sygehuspræst, Sydvestjysk Sygehus
Kl. 14.05 Sangtid med Christine Toft Kristensen, organist, Billund Kirke
Kl. 14.30 Kaffe/te og kage
Kl. 15.00 Workshops - se valgmuligheder på næste side
Kl. 16.45 Digte og musik spiller sammen
v/ Helle S. Søtrup, cand.mag. og forfatter og
Christine Toft Kristensen, organist
Kl. 18.00 Middag

Praktisk info:
Frist for tilmelding er den 27. sept.
Der vælges 1. og 2. prioritet af workshop

Prædikenfestivalen betales af Ribe og Haderslev Stiftsråd.

Sted:
Billund Kirke, Hans Jensensvej 4, 7190 Billund
Dagsbillet til parkering ved Billundcentret udleveres ved ankomst