Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Midtvejskonference for Folkekirkens Liturgiarbejde

Biskop

Tidspunkt: 09:30-15:00
Sted: On-line

INVITATION til
Midtvejskonference for
Folkekirkens liturgiarbejde
lørdag d. 16. januar 2021, kl. 09.30 - 15.00
ONLINE via Teams


Folkekirkens liturgi har betydning for både det enkelte menneske, kirken og kulturen.
Vi håber, at I vil tage del i samtalen om dens betydning og dens fremtid.
Konferencen har til formål at samle op på de temaer, der allerede er kommet op i
debatten, samt bringe temaer frem, som endnu mangler at blive belyst.


En lang række vidende og engagerede oplægsholdere vil bidrage til konferencen.
Programmet former sig som en blanding af
• korte oplæg fra fagfolk med forskellige perspektiver på liturgi
• workshops med flere oplægsholdere og forskelligt fokus (fx sprog, ritual, dåb og nadver, musik, sang, samfund, ungdom, autorisation og frihed)
• en paneldebat, der spænder bredt teologisk og holdningsmæssigt
• strømpile for den videre proces


Program og oversigt over samtlige workshops ses på de næste sider.

Konferencen, der tidligere var planlagt til afholdelse i konferencecentret Odeon, holdes
nu online via Teams, og har dermed plads til alle interesserede, der tilmelder sig senest
den 5. januar. Deltagelse er gratis.

Vi håber, at du har lyst til og mulighed for at deltage og bidrage med dine holdninger, og vi ser frem til en god og givende konference.


Venlig hilsen på biskoppernes vegne
Elof Westergaard,  Marianne Christiansen og Tine Lindhardt


Program:
09.30 - 09.45: Alle deltager logger ind via tilsendt link - mulighed for teknisk bistand
09.45 - 10.00: Velkomst ved biskopperne
10.00 - 10.20: Lektor Marie Vejrup Nielsen, Aarhus Universitet
Samtidsreligion og nye gudstjenesteformer
– hvad vil folk – og kirken – med gudstjenesterne?
10.20 - 10.40: Professor Hans Jørgen Lundager Jensen, Aarhus Universitet
Gudstjenesten i tre udgaver: begejstring, skønhed, klogskab
10.40 - 10.50: Samtale i mindre grupper
10.50 - 10.55: Pause
10.55 - 11.15: Lektor Anders Holm, Københavns Universitet
Gudstjenesten til debat. Hvad er der på spil lige nu historisk betragtet?
11.15 - 11.35: Førsteamanuensis i liturgi Merete Thomassen, Det Teologiske Fakultet, Oslo
Nyere liturgisk reformarbeid i et modernitetskritisk perspektiv
11.35 - 11.45: Samtale i mindre grupper
11.45 - 12.15: Spørgsmål og diskusion i plenum
12.15 - 12.45: Frokostpause
12.45 - 13.45: Workshoprunde - se de enkelte workshops på næste side
13.45 - 13.50: Pause
13.50 - 14.45: Paneldebat mellem moderatorer i workshops
14.45 - 15.00: Hvad så nu?!
Afslutning v. biskopperne


Tilmeldingsfristen er den 7. januar 2021.


I ugen op til konferencen udsendes link til deltagelsen samt nærmere informationer til den ved tilmeldingen oplyste mailadresse.
Mindre ændringer i programmet kan forekomme.


Der er af tre fagudvalg, som biskopperne nedsatte i efteråret 2016, udarbejdet rapporter (med tilhørende pjecer) om henholdsvis autorisation, gudstjeneste og sakramenter.


Rapporter og pjecer kan findes her:
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde/foelg-liturgiarbejdet 


Se mere her