Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

I erkendelse af den samfundsmæssige udfordring med at rekruttere og fastholde præster til folkekirken – især i udkantsområderne - har vi i Ribe Stift valgt at sætte spot på netop dette med vores projekt "Rekruttering og fastholdelse af præster i Ribe Stift".

Baggrunden for vores projekt er, at vi de sidste 10 år har oplevet et støt faldende antal af ansøgere til stillingerne som såvel sognepræst som funktionspræst. Vi oplever også stillingsopslag, hvor der slet ikke er ansøgere. Vi oplever også, at der en større mobilitet blandt præster: De flytter til nye embeder både inden for og uden for stiftet. 

Derfor vil vi sætte spot på og synliggøre, hvad der gør lige netop Ribe Stift attraktiv, og vi vil synliggøre de store fordele, der er ved at komme til Ribe Stift som ny præst og ved allerede at være i embede. Med dette fokus ønsker vi både at rekruttere og fastholde præster til vores stift. 

Ved at sætte dette fokus, vil vi kunne synliggøre Ribe Stifts fortrin, udvikle vores evne til at rekruttere nye præster, synliggøre det der fungerer for vores præster i stiftet, øge bevidstheden om hvad der virker og udvikle nye redskaber til både fastholdelse og rekruttering.

Vi har organiseret projektet som en "paraply" for en lang række af projekter. Mange af projekterne er allerede i gang og der vil komme nye til. Målet er at synliggøre det hele her på hjemmesiden, så det er nemt at se, hvorfor Ribe Stift er et godt sted at være præst og søge embede i. 

Kort beskrivelse af de 5 projekter i "Rekruttering og fastholdelse af præster i Ribe Stift"

Projekt "Branding af Ribe Stift"

Formål: Vi vil synliggøre, at Ribe Stift er et attraktivt sted at være præst og søge embede i.

Synliggøre igangværende tiltag på ribestift.dk.
Igangsætte nye tiltag, f.eks. rekrutteringsvideoer, brandingvideo, brandingpjece, teasers på Facebook for kommende jobs, Instagram-konto, finde ambassadører, der fortæller de gode historier.

Projekt "Læs teologi og bliv præst i Ribe Stift"

Formål: Vi vil synliggøre hvad en præst laver og få teologistuderende endnu mere i tale, så de får interessen for præstegerningen OG opdager Ribe Stift.

Synliggøre igangværende tiltag, f.eks. Sommerpraktik, 24-timer, Matchmaking, Organisationernes dag, Uddannelsesmesser.
Igangsætte nye tiltag, f.eks Instagram-konto, ”Kom hjem”- tiltrække de studerende, der er opvokset i Ribe Stift

Projekt "Onboarding i Ribe Stift"

Formål: Vi vil skabe de bedste betingelser for den nye præst og dennes familie, så alle får en god og tryg opstart i Ribe Stift.

Synliggøre igangværende tiltag, f.eks. erfaringer fra ”Ny præstordning”, Mentorforløb, 24-timer i Løgumkloster (nyt tiltag for nyansatte og erfarne præster)
Igangsætte nye tiltag, f.eks. Velkomstpakke til nyansat præst og familie (med kommuners tilflytterafdelinger), hjælp til partnerjob, beskrive forløb fra ansættelse til indsættelse, inspiration til onboarding, samtaler (konsulentbistand), onboarding også for erfarne præster og ikke kun præster i 1.embede

Projekt "Godt præsteembede i Ribe Stift"

Formål: Vi vil italesætte og synliggøre, hvordan vi skaber glade præster i Ribe Stift.

Synliggøre igangværende tiltag, f.eks. kollegiale fællesskaber (sociale og faglige f.eks. bogklub, madklub mm.)
Igangsætte nye tiltag, f.eks. italesætte fordele/ ulemper ved storpastorater, egne embeder, selvstyrende teams, fokus på hvordan man er en god kollega, dele gode initiativer i ”inspirationskatalog”, ”Ide-bank-pulje” (støtte til egne projekter), italesætte: Hvad er en god seniorordning?

Projekt "Teologisk faglighed i Ribe Stift"

Formål: Vi vil fastholde og udvikle Ribe Stift som et sted, hvor den teologiske faglighed er i højsædet.

Synliggøre igangværende tiltag, f.eks. Prædikenfestival (med Haderslev Stift), Folkemøder, Orgelfestival, Supervision/faglig sparring/samtaleterapi
Igangsætte nye tiltag, f.eks. FUV Løgumkloster bibliotek for præster (med Haderslev Stift), virtuelle forelæsninger, tiltag til at mestre de hands on udfordringer præsten møder i sin dagligdag