Folkemøde
 

Folkemøde i Ribe

I anledningen af det kommende reformationsjubilæum har et udvalg under Ribe Stiftsråd overvejet, hvorledes man i anledning af jubilæumsåret 2017, der fejres overalt i den lutherske verden, kunne foretage en markering i Ribe Stift særligt af Reformationens samfundsmæssige virkningshistorie. Hvilke betydelige samfundsmæssige udfordringer står vi med i dag? Er der en kobling mellem disse udfordringer (eller nogle af dem) og den reformatoriske arv, der på forskellig vis har været med til at forme det danske samfund til og med i dag?

Efterfølgende er arbejdet i reformationsudvalget resulteret i forslaget om afholdelse af et folkemøde i Ribe i dagene 12.-15. oktober 2017.

Domprovstens tale ved stiftmødet 2016

En bred palet af arrangementer

Folkemødet vil være sammensat af en bred palet af arrangementer: koncerter, teaterforestillinger, en filmfestival, diverse workshops, byvandringer, andagter, salmesang, korsang, cafédebatter, udstillinger, SKILLS, festligt samvær med reformationsøl, mad og meget mere.

Hvad der skal ske de forskellig dage, kan læses i programmet nedenfor.

De præcise tidspunkter og steder vil være at finde i det program, der kan ses her på siden den 20. juni 2017.

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk