Biskoppens CV
 

Curriculum Vita

1962  født i Lemvig. Forældre: Sten- og billedhugger Ejgil Westergaard og Bente Westergaard.

1981  Student fra Struer Statsgymnasium.

1986 Gift med cand. theol., seminarielektor Kirsten Margrethe Andersen, datter af tidligere kirkeminister A. O. Andersen og Esther Andersen (død i 2001). Tre børn: Elias ( 1990), Clara (1993) samt Anna (2000).

1991  Cand. teol., Århus Universitet.

1991-2005 Præst i Husby-Sdr. Nissum- Thorsminde pastorat.

2005-2014 Præst i Mariehøj sogn, Silkeborg.

2009-2014 Provst i Silkeborg provsti. 

2014-        Biskop over Ribe Stift

Tillidshverv:

Formand for Foreningen for Kirkegårdskultur.                                   
Formand for Vestjyllands højskole, Velling.
Tidligere medlem af bestyrelsen for Husby Efterskole,
Distriktsforeningen for menighedsråd i Ringkøbing provsti
samt tidligere tillidsmand for Ringkøbing provsti.
Formand for Løgumkloster Kirkemusikskole
Bestyrelsesmedlem FUV

Forfatter til:
Opstandelsens billeder (2005),
Sten over Muld (2009),
Det blændende lys (2012)
Har endvidere skrevet og redigeret en lang række artikler i aviser, bøger og tidsskrifter om aktuelle forhold mellem kirke og samfund, især inden for emnerne kunst og kristendom, kirkegårdskultur og bøn.

Medlem af arbejds- og redaktionsgruppen bag udgivelsen af bønnebøgerne:
Himlen i mine fodsåler samt Gudstjenestens Bønner I (2012) og II (2014) 
I Gudstjenestens bønner I (2012) bidrager Elof med nye bønner til hele kirkeåret.

Med i redaktionen for Årsskrift for Kirkegårdskultur. Medredaktør af Glædelig Jul, udgivet af Grundtvigsk Forum
Redaktør af Ribe Stiftsbog, 2000-2005
Redaktionsmedlem af tidsskriftet Kritisk Forum for Praktisk Teologi , 1996-2009.

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk