Kurser
 

Kurser og møder

NogetMedSalmer – Babysalmesang på ny

FUV Stiftskursus 2017

Ribe Stift fredag 1. september kl. 10 - 15

Hvordan kan man bedst udnytte det potentiale, at babysalmesang foregår i en folkekirkelig ramme – med kirkens salmer, i kirkens rum og med kirkens tekster?

Denne kursusdag vil introducere et udviklingsarbejde med nye indfaldsvinkler til babysalmesang. Fokus vil være på en liturgisk opbygning af et babysalmesangsforløb med gentagelsen, roen og nærværet som væsentlige parametre.

Kurset vil blandt andet indeholde

•        et oplæg til babysalmesangens betydningsbærende elementer i relation til en gudstjenstlig kontekst

•        en præsentation af nye tegn til salmer og nye salmedanse og forslag til anvendelse af musikstykker og musikinstrumenter i babysalmesangsforløbet

Der er plads til 25 deltagere på kurset.

 

Invitation


 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk