Kurser
 

Kurser og møder

Workshop

Haderslev Stifts Migrantsamarbejde er gået sammen med Varde Provsti, stiftsudvalget for folkekirken i mødet med andre, Ribe Stift og FTC, og udbyder to workshops om hvordan man ude i sognene inviterer østeuropæere ind i folkekirken.

Program

Tilmelding til arrangement i Grindsted den 27. marts 2019

Tilmelding til workshop i Hammelev den 28. marts 2019

Introkursus for nyansatte

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner ramme om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte inden for mange faggrupper. På introkurset får nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.
Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer, og som er ansat det seneste å̊r forud for kurset.

Tilmelding til kursusdagen her.

Bemærk, at pladserne på introkurserne altid bliver booket forholdsvis hurtigt.

Sidste tilmeldingsfrist: 14. februar 2019

Næste introkursus forventes udbudt i november 2019.

PROGRAM

Program den 28. februar 2019 kl. 08.30 – 17.30 i Harte Kirkecenter, Stubdrupvej 45, 6000 Kolding 

Kl. 08.30 –   08.45 Kaffe og rundstykker

Kl. 08.45 –   09.10 Velkomst, praktiske oplysninger og præsentationsrunde

Kl. 09.10 –   09.50 Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke v/provst i Assens provsti Ole Hyldegaard Hansen

Kl. 09.50 –   10.00 Pause

Kl. 10.00 –   10.40 Folkekirkens opbygning og ”hvor kommer pengene fra?” v/souschef Pernille Hach, Fyens Stift

Kl. 10.40 –   10.50 Pause

Kl. 10.50 –   11.20 Folkekirkens opbygning og ”hvor kommer pengene fra?” (fortsat)

Kl. 11.20 –   11.30 Pause

Kl. 11.30 –   12.30 Sognet som en del af en sammenhæng v/provst Lise Hindsholm, Varde provsti

Kl. 12.30 –   13.10 Frokost

Kl. 13.10      Vi går over i Harte Kirke

Kl. 13.15 –   14.05 Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser v/sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen, Åstrup-Vonsbæk 

Kl. 14.05 – 14.25 Tilbage til sognegården og pause

Kl. 14.25 – 15.30 Folkekirken som vores fælles arbejdsplads

v/souschef Pernille Hach, Fyens Stift, og stiftsfuldmægtig Kirstine Frank Jensen, Ribe Stift og gravertillidsrepræsentant Jens-Ole T. Rasmussen

Kl. 15.30 – 15.45 Pause

Kl. 15.45 – 17.00 Folkekirken som vores fælles arbejdsplads (fortsat)

Kl. 17.00 – 17.30 Udfyldelse af evalueringsskema og afslutning med sandwich

(Programmet er foreløbigt – små ændringer kan forekomme i løbet af dagen)

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk