Kurser
 

Kurser og møder

Hvilke former skal forme kirken?

En seminardag om nye og gamle kirkelige retninger med udblik til Kaj Munk

Mandag den 2. marts 2020 kl. 9.00-16.00

Sted: Kaj Munks Præstegård, Vesterhavsvej 7, 6990 Ulfborg

Pris: 100 kr. (inkl. forplejning)

Betales på dagen enten på Mobilepay eller kontant

Alle er velkomne!

Tilmelding: til Hans Nørkjær Franch på praest@lemvigvalgmenighed.dk
(senest fredag den 21. februar)

Beskrivelse:

På Kaj Munks tid sloges Indre Mission, grundtvigianere og tidehverv om de danske sjæle. Men de kirkelige retninger er ikke længere hvad de har været og det kan være svært at få nutidens præster til åbent at bekende kirkelig kulør.

De gamle gudelige vækkelser har på mange måder været med til at forme vores hjemlige kristendom, men disse år oplever vi nogle forandringer i det folkekirkelige Danmarkskort. Fronterne flytter sig. Og i dag viser de skarpeste skel sig stadig oftere på formen snarere end på den bagvedliggende teologi. Uenighederne handler stadig oftere om klovnenæser og rytmisk musik, om højmessens og præstekjolens ukrænkelighed og hvorvidt formerne skal være mere frie og ”folkelige”. Så måske er et af de tydeligste skel i dag, om du er ”aktivist” eller ”traditionalist”.

Kaj Munk har altid været vanskelig at placere i én kirkelig lejr. Men måske netop derfor kan han være med til at kaste lys ind over den verserende diskussion om folkekirkens former, som skaber nye retninger og fraktioner i vores folkekirkelige virkelighed. Dette vil årets Kaj Munk Seminar søge at kaste lys over.

 Arrangeret med støtte fra Kaj Munks Præstegård og Ribe Stift

Dagens program:

9.00      Kaffe og rundstykker         
(samt mulighed for betaling)

9.30      Velkomst v/Hans Nørkjær Franch, valgmenighedspræst i Lemvig

9.45      Foredrag: Da folkekirken blev moderne
– arven fra første halvdel af det 20. årh.

v. Tine Reeh, lektor i Kirkehistorie, Københavns Universitet

10.45    Pause

11.00    Fælles drøftelse

12.00    Frokost (med mulighed for at se Museet Kaj Munks Præstegård)

13.00    Kirken mellem aktivisme og traditionalisme

      Oplæg til debat mellem:

      Thomas Felter, sognepræst og stiftspræst for gudstjeneste i Viborg Stift

      og Kåre Egholm Pedersen, sognepræst i Vejlby Kirke

14.00    Pause

14.20    Fælles drøftelse

15.30    Fortælling og andagt i Vedersø Kirke

            v/Elise Lind Balslev, sognepræst

Dagen slutter senest kl. 16.00

 

 

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk